×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

لایحه قانونی مربوط به طرحهای ضربتی


لایحه قانونی الحاق یک تبصره بعنوان تبصره 2 به لایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی روغن نباتی


لایحه قانونی راجع به اجازه استخدام حداکثر تا بیست نفر به رئیس کل بانک مرکزی ایران


لایحه قانونی تامین اعتبار مربوط به تسریع در ادامه بزرگراه بعثت و احداث جایگزین ساختمانهائی از پادگان قلعه مرغی که درمسیر بزرگراه مذکور قرار میگیرد


لایحه قانونی برداشت درصدی از وصول عوارض اتوبانها


لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی راجع به رفع مشکلاتی که براثر قوانین و دستورالعملهای گذشته پیش آمده و تسریع در عملیات اجرائی عمرانی


لایحه قانونی استفاده از مدیریت مشترک در سازمان صنایع ملی ایران ( سازمان حفاظت و توسعه صنایع ایران ) و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران


لایحه قانونی بهره برداری از امکانات نیروگاههای اهواز و بوشهر


لایحه قانونی راجع به هزینه های اضطراری عشایر


لایحه قانونی مربوط به اجازه استفاده از مانده اعتبار 702207( اجرای قانون اراضی عمران شهری ) قانون متمم بودجه سال 1358 تا پایان سال 1359


لایحه قانونی الحاق دو تبصره به لایحه قانونی الغاء لایحه قانونی راجع به ادغام شرکت سهامی فروشگاه مرکز صنایع دستی در سازمان صنایع دستی ایران


لایحه قانونی الغاء لایحه قانونی راجع به مجازات مقامات و مسئولانیکه برخلاف قوانین و مقررات استخدامی وجوه عمومی را به کارکنان دولت پرداخت میکنند


لایحه قانونی راجع به اجازه تنظیم قرارداد شرکت دخانیات با شرکت سوئیسی


لایحه قانونی نحوه نقل و انتقال وسائل نقلیه موتوری


اصلاحیه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی انتزاع سازمان نقشه برداری کشور از وزارت دفاع ملی و الحاق آن به سازمان برنامه و بودجه


لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی راجع به هزینه جمع آوری اسکناسهای ده هزار ریالی رژیم سابق و کمک به جلو گیری از ورود غیر مجاز آنها


لایحه قانونی اعاده بخدمت ستوان دوم مستعفی ژاندارمری پرویز علیزاده با درجه و سوابق خدمتی قبلی


لایحه قانونی راجع به معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کاغذ و شمیز مورد مصرف کتابهای درسی


لایحه قانونی راجع به لغو قانون تشکیل سازمان زمین شناسی و معدنی کشور و اجرای لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان زمین شناسی کشور


لایحه قانونی برگشت وجوه استفاده نشده که بعنوان کمک یا وام از محل صندوقهای رفاه دانشجویان پرداخت شده است