×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت


مصوبه شورای عالی اداری در مورد اختیارات و وظایف رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات پزشکی و درمانی


اصلاح اساسنامه شرکت خدمات هوائی کشور ( آسمان )


آئین نامه اجرائی بند ک تبصره 2 قانون بودجه سال 1374 کل کشور


اصلاح تصویبنامه فوق العاده شغل قضاوت


آئین نامه اجرائی و چگونگی پرداخت فوق العاده سر شماری عمومی صنعت و معدن سال 1374 کشور


تصویبنامه راجع به افزایش مبالغ مقرری تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور ، تحت پوشش دستگاههای دولتی از ابتدای سال 1374


تصویبنامه راجع به صدور کالاهای تولیدی شرکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی تورنتو کانادا


اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره 4 قانون بودجه سال 1374 کل کشور


تصویبنامه در خصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای مورد مصرف در صنعت صابون سازی کشور


آئین نامه اجرائی بند «الف» ماده (4) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


آئین نامه اجرائی چگونگی استفاده از خودروهای دولتی


آئین نامه اجرائی تبصره 16 قانون بودجه سال 1374 کل کشور


تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی و میزان فرانشیز پرداختی توسط بیمه شده ویزیت پزشکان


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در مورد تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه


آئین نامه اجرائی تبصره 36 قانون بودجه سال 1374 کل کشور


دستورالعمل ( نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانی)


تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی و میزان فرانشیز پرداختی توسط بیمه شده


اصلاح مصوبه شماره 3532 ـ 1374 3 28 در خصوص شماره گذاری کالاها


فهرست خدمات فوق تخصصی مشمول بیمه های مضاعف ( مکمل )