×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

با توجه به آنکه اشتراط مذکور در دادنامه درمحضر دادگاه ضمن عقد غیر لازم صورت گرفته و لازم الوفاء نمی باشد و با توجه به عدم رضایت زوج به طلاق دادنامه نقض می گردد


اگرچه طرفین حدود چهار سال قبل از ازدواج دائم با هم رابطه زناشوئی به طورموقت (صیغه ) داشته اند ولی شرط مندرج درعقدنامه دائم تسری به عقد ازدواج موقت ندارد


هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده باید ان را به جا آورد


اسقاط حق در زمانی مورد پیدا می کند که به مرحله ثبوت و تنجیز رسیده باشد(مطالبه نصف دارائی)


بر فرض که موقع ازدواج قرار بر این باشد که ازدواج ثبت نشود این قرار شرعی نیست


ماده 1119 ق م در مورد اثبات تحقق شرط در محکمه می باشد


با توجه به اقرار زوج به ازدواج مجدد لکن همسر دومش صیغه (عقد انقطاعی می باشد) از شرائط ضمن عقد تخلف کرده است


داشتن وکالت نامه رسمی ازدواج برای ضمانت اجرایی تعهدات وی خلاف مقتضای ذات عقد بوده و بر اساس قوانین مدونه غیر نافذ به نظر میرسد


جهیزیه مالی است که زن علی الرسم در موقع ازدواج خود به منزل شوهر می برد که علاوه بر استفاده خود به شوهر نیز اباحه انتفاء آنرا می نماید


زوجه حق هر گونه دخل وتصرفی را در اموال متعلق به خود دارد


زوج حق دارد از حرفه زوجه جلوگیری نماید


شوهر نمی تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن نباشد منع کند


قانون مالیاتهای مستقیم


متعلق وکالت مقید است به عدم حضور در محضر مسلم است که مراد عدم حضور مطلق نیست بکله عدم حضور با اطلاع به اقدام زوجه برای طلاق منظور است و قید اطلاع قید نشده است


شرایط ضمن العقد محقق و ثابت است به زوجه اجازه داده می شود با استفاه از وکالت اعطائی از ناحیه زوج خود را مطلقه سازد


با توجه به اعطای وکالت بلاعزل از طرف زوج به زوجه در مطلقه نمودن نمودن خود در صورت حامله نشدن تا مدت 9 ماه و تحقق شرط مزبور اجازه طلاق صادر می شود0( شرط دهم )


زوج در شرایط ضمن عقد بند9 به زوجه وکالت داده است که در صورت احراز محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی زوجه باشد زوجه خود را مطلقه نماید(کلاهبرداری )


با توجه به تحقق شرط نهم از شرائط مندرجه در سند نکاحیه ازجانب زوج دادگاه اجازه طلاق برای خواهان را صادر کرده است


زوج دارای اعتیاد است و تخلف از شرط ضمن العقد از ناحیه او محرز میباشد و به زوجه اجازه طلاق خلعی داده میشود


به جهت ارتکاب زوج به موادمخدر و اعتیاد به آن و نقض شرط هفتم از شرائط مندرجه در سند نکاحیه اجازه طلاق به زوجه داده می شود