×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به واگذاری کارگاههای آموزش واشتغال به سازمان آموزش فنی وحرفه ای


اصلاحیه ضوابط اجرایی بودجه سال 1378کل کشور


تصویبنامه راجع به اصلاح تصویبنامه بیمه حادثه وفوت کارکنان دولت وسازمانهای وابسته


آئین نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق


نظریه تفسیری مورخ 1373 6 3 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی درباره تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق


آئین نامه مالیاتی نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی


آئین نامه ماده 61 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران


فقط به کسانی پروانه وکالت داده می شود که دارای مدرک لیسانس حقوق و بالاتر باشند


آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 وزارت دادگستری


آئین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی مصوب خرداد سال 1360 شورایعالی قضایی و اصلاحیه بعدی مصوب سال 1363 شورایعالی قضایی


آئین نامه مواد الحاقی به آئین نامه کارشناسان رسمی


آئین نامه قانون کارشناسان رسمی


نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره بکار گرفتن کارشناسان خارجی


آئین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلاء دادگستری


آئین نامه تعرفه حق الوکاله وهزینه سفر وکلای دادگستری


رای برتخلیه بر مبنای تخلف از شرط مندرج در اجاره نامه - وصیت


بافرض صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی باعتراض ثالث مبنی بر ادعای مالکیت نسبت بمالی که بواسطه قرار تامین خواسته صادره از طرف بازپرس توقیف شده ،دادگاه حقوقی یک صالح است


تخلیه محل کسب به علت انقضای مدت اجاره


آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری


نظامنامه قانون وکالت