×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص ستاد راهبری و هماهنگی توسعه استان خوزستان


تصویب‌نامه راجع به محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس


تصویب‌نامه درخصوص سرمایه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران


تصویب‌نامه در مورد عوارض صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی


موافقتنامه حمل و نقل بین المللی بار با راه‌آهن (S M G S)


تصویب‌نامه راجع به سود بازرگانی سیب‌زمینی


تصویب‌نامه راجع به مناطق نمونه گردشگری در استان کرمانشاه


قانون موافقتنامه سرویسهای هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس


قانون معاهده روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت اوکراین


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر برازجان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه کرمانشاه


رأی شماره 635 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پایانی ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آیین‎نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده164 قانون کار مصوب 3 10 1380 وزیرکار و امور اجتماعی


رأی شماره 577 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به ابطال مواد 6 ، 12 و 13 آیین‎نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل و نقل جاده‎ای موضوع تصویب‌نامه شماره 33752 ت520040 مورخ 6 9 1378 هیأت وزیران


رأی شماره 572 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره18252 ه‍ 280 مورخ11 6 1382 سازمان تأمین اجتماعی


رأی شماره541 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده6 آیین‌نامه مرخصی‎ها ـ ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره53 61446 مورخ 28 10 1378 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور


رأی شماره 640 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز تسری حکم مقرر در تبصره(6) ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب1374 به مشمولین ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت


رأی شماره544 الی557 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک بخشنامه شماره1 4 کارهای سخت و زیان‎آور سازمان تأمین اجتماعی


اصلاح ماده (7) آیین‌نامه اجرایی بندهای « و» و « ی» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح ردیف (25) جدول پیوست آیین‌نامه اجرایی بندهای « و» و « ی» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ


اصلاح بند4 تصویب‌نامه شماره 40942 ت33677هـ مورخ17 7 1384