×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

قانون راجع به واگذاری 5 13537 متر مربع از اراضی ایستگاه کشاورزی بهبهان به شیر و خورشید سرخ بهبهان و بانک ساختمانی


قانون تمدید قرارداد استخدام دو نفر آلمانی در اداره تسلیحات ارتش به مدت دو سال دیگر


تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر جهت عضویت هیات عالی نظارت شرکت ملی نفت


قانون راجع به اجازه فروش غله خوزستان بدون رعایت تشریفات مزایده


قانون مربوط به معافیت وزارت جنگ از محدودیت های استخدامی سازمان های کشوری


قانون مربوط به اراضی اردوگاه نیروی هوایی در بیشه کلا


قانون راجع به حقوق و مزایای تحصیلداران شهرداریها


قانون راجع به مالیات بر اراضی


قانون راجع به اجازه استخدام بیست نفر کمک پرستار - آشپز - سرایدار - انباردار جهت آسایشگاه مسلولین تبریز و سایر موسسات بهداری آذربایجان شرقی


قانون مربوط به تجویز عدم رعایت تشریفات مناقصه نسبت به معاملات تا 150 هزار ریال در وزارت جنگ


قانون استخدام پرستاران


قانون مربوط به الحاق تبصره دوم به ماده 3 قانون استخدام پرستاران


قانون واگذاری اراضی و عرصه و اعیانیهای خالصه داخل شهر زابل به شهرداری محل


اصلاح آیین نامه مربوط به صلاحیت دادگاه های نظامی موقت در زمان حکومت نظامی


تمدید مدت تبصره ماده 1 آیین نامه مالیات بر درآمد


تعرفه بند (ز) ماده 11 آیین نامه قانون مالیات بر درآمد


تبصره اضافی به ماده 24 آیین نامه قانون مالیات بر درآمد


اصلاح تبصره ماده اول و اضافه تبصره 3 به ماده 16 آیین نامه قانون مالیات بر درآمد


آیین نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب 19 آبان 1322


نمایندگان منتخبه برای نظارت ذخیره اسکناس منتخبه از مجلس