×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

مسئول کنترل رمز چکهای رمزدار بر اثر سهل انگاری و کوتاهی موجب ورود ضرر و پرداخت چک گردیده است


صرف بیان واقعیات زندگی اهالی یک محل و یا انتقاد از روش اداری یا سیاسی متصدیان امور دولتی و مملکتی نیز که از اهم وظایف مطبوعات است جرم محسوب نمی گردد


یکی از شرایط تحقق بزه ارتشاء این است که مرتکب از مامورین دولت و یا از مامورین به خدمات عمومی باشد در حالیکه شرکت که آقای در آنجا شاغل بوده است شرکت خصوصی می باشد و سابقه دولتی بودن ندارد


تمرد نسبت به مامورین دولت - محکومیت به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی بدون درنظر گرفتن حداقل و حداکثر مجازات قانونی عمل ارتکابی و بدون رعایت مقررات قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مبنی بر اشتباه می باشد


مطلق مصادره و ضبط اموال قابل تجدید نظر در دیوانعالی کشور است


تصاحب قیمت پس از فروش خیانت در امانت است


فعل عبور و مرور با وجود قدمت آن برای استفاده کنندگان از آن ایجاد حق می نماید


رفع مزاحمت مبنی بر برداشتن قسمتی از تابلو نصب شده به مساحت 70 1×2 متر که جدیدا نصب شده میباشد


متهم با مغرور کردن آنان جهت اخذ وام اسناد ملکی آنان را نزد بانک وثیقه گذاشته ولی وامی به آنها پرداخت نگردیده


تهیه و توزیع و فروش پودر تقلبی و چاپ آرم جعبه های پودر شوما - حبس نامبرده به یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس کمتر از 90 روز تبدیل میشود


در تعدادی از دادخواستها به جای استفاده از اصل تمبر فتوکپی تمبر را الصاق و وجه آن را برای خود دریافت کرده است


راننده اتومبیل صحنه تصادف را تعمدا ترک کرده و فرار نموده است در حالیکه مصدوم احتیاج به کمک داشته و ضارب مکلف بوده او را به مراکز درمانی برساند لذا دادنامه نقض میشود


نیت وی جعل امضاء صاحب چک بضرر او نبوده - امضاء غیر واقعی و استفاده ازآن وسیله ای برای دریافت وجه و فریب صاحب کالا بوده است


در رسیدگی به امور قاچاق ابتداء امر مرجع ذینفع مثل گمرک و دخانیات اقدام به رسیدگی و اظهار نظر می نمایند و سپس درصورت اعتراض به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می نمایند بنابر این رسیدگی بدوی دادگاه به نظر می رسد موجه نباشد


اخذ رشوه، معاونت در تبانی در معاملات دولتی - لغو امتیازات مکتسبه ( ابطال معامله زمین آبعلی


خرید و فروش اشیاء عتیقه غیر مجاز - ضبط اشیاءعتیقه مکشوفه به نفع دولت


عدم انجام وظایف محوله و حیف و میل اموال شرکت


فعالیت مطب پزشکی در مناطق مسکونی از طرف غیر مالک مجاز نیست


اجرای مجازات حبس را در باره محکوم علیه به مدت 2 سال معلق می نماید - استفاده غیر مجاز از محل کسب و پیشه - فک پلمپ و تیغه


خریدار از موقعیت زمین مطلع بوده و فروشنده وی را مغرور ننموده لذا عنوان کلاهبرداری به عمل متهم صادق نمی باشد