×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

اصلاحیه تصویب نامه راجع به ضوابط پرداخت فوق العاده خاص در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه آئین نامه اجرائی سرشماری عمومی کارگاهی کشور سال 1381


تصویبنامه راجع به انحلال شرکت صادراتی فرآورده های شیمیائی


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در خصوص طرح جامع شهر آذرشهر


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نهاوند


تصویبنامه راجع به فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره )


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


ضوابط بکارگیری و استخدام در دستگاههای دولتی


اصلاح آئین نامه استخدام پیمانی


آئین نامه اجرایی ماده (12) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1379


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص فعالیت دفاتر و شعب شرکتهای دولتی درخارج از کشور


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتزاع سازمان اسناد ملی ایران از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ادغام با کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به عوارض موضوع ماه (2) قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی


مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر وضع عوارض به میزان دو درصد بهای حمل بار مغایرتی با قانون ندارد


صدور قرار رد تقاضای تجدیدنظر بر اساس لایحه ای که سابقا و اصل شده محمول بر اشتباه است


ابطال ماده 35 آئین نامه مرخصی ها در زمینه اینکه روزهای تعطیل که طی مدت مرخصی واقع است جزء مدت مرخصی محسوب میشود


رد دادخواست تجدیدنظر در خارج از مهلت قانونی محمول بر اشتباه بوده است


بندهای (الف) و (و) بخشنامه شماره 359 05 705 608 4 ن مورخ 1373 11 25 معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح مغایرتی با قانون ندارد


مصادیق آراء متناقض


مواد13 و15 آئین نامه اجرائی قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضائی در محاکم قضائی کشور مغایرتی با قانون ندارد