×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

قانون اصلاح بند(1) تبصره (1) ماده (3) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات


احراز رابطه سببیت حالفان بامدعی به عهده دادگاه است


آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی


نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق


ماده الحاقیه به نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها


نظامنامه اجرای قانون علائم تجارتی و اختراعات


طریق فوق العاده رسیدگی بیش از یکبار قابل اعمال نیست


با اثبات اینکه چک سفید امضاء بوده است موجب مسئولیت دارنده چک و انتقال گیرندگان است


سلب وصف مجرمانه از عدم قیمت گذاری کالا در فاصله زمانی قبل از قطعیت حکم در شعبه اول تجدیدنظر صورت پذیرفته است


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران طرح جامع شهر بیرجند


تصویبنامه در خصوص همترازی رئیس کل بیمه مرکزی ایران


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی تشکیلات ، انتخابات داخلی ، امور مالی و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرک


تصویبنامه درخصوص ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370


ابطال دستورالعمل مربوط به حمل خودرو با جرثقیل (طرح برخورد با تخلفات ساکن)


آئین نامه اجرائی ماده (21) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


آئین نامه اجرائی ماده (63) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (واگذاری حق برداشت جدید آب)


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون جبران خسارت و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی


تعرفه صدور دفترچه سناسایی ویژه شکارچیان


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون مقررارت صادرات و واردات ، موضوع تصویبنامه شماره 1395 ت 16ه مورخ 1373 2 6