×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

تصویبنامه در خصوص کمک هزینه تحصیلی به فرزندان مامور ثابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایارن ، وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی در خارج از کشور - مصوب 1376


تصویبنامه در خصوص ماموریت مستخدمات رسمی دستگاههای دولتی به موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره )


تصویبنامه راجع به قیمت فروش گاز طبیعی در سال 1381


تصویبنامه در خصوص تعیین استاندار بوشهر


تصویبنامه در مورد تغییرات و اصلاحات تقسیماتی دراستان گیلان


تصویبنامه در خصوص اصلاحات تقسیماتی دراستان سیستان وبلوچستان


تصویبنامه راجع به اصلاحات تقسیماتی در استان کرمانشاه


آئین نامه ترتیب اتیان سوگند


تبصره الحاقی بماده 24 آئین نامه راهنمائی و رانندگی مصوب 1318


آئین نامه مترجمین رسمی


راجع به قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری


آئین نامه قانون ثبت املاک


نظامنامه اجرای قانون اوزان و مقیاسها


نظامنامه پاداشهای افراد و ردیف افراد تشکیلات نظمیه


تغییر نظامنامه راجع باجراء قانون ازدواج


نظامنامه اجراء قانون انحصار تجارت خارجی مصوب 19 تیرماه 1311


نظامنامه اصلاح شده اجرای قانون دوازدهم آبان ماه 1309 راجع بحفظ آثار عتیقه ایران


نظامنامه اسلحه ومهمات جنگی و مواد محترقه


نظامنامه اساسی آبله کوبی مجانی


مخارج مامورین سوار ومامورین روزمزد و فوق العاده نمایندگان وغیره