جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


پرونده اصراری کلاسه : 13/3/9328ح
ردیف : 77/33
رای شماره : 7-29/4/1378

رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور(شعب حقوقی )
اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه وارد وموجه نیست زیرا دادگاه بر اساس محتویات پرونده وادله ابرازی وقوع معامله را احراز کرده است و چون از لحاظ رعایت اصول و قواعد رسیدگی اشکال و ایراد موثر در نقض مشهود نیست لذا رای تجدیدنظرخواسته باکثریت آراء ابرام می شود%


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
7
تاریخ تصویب :
1378/04/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :