×

اصلاح تبصره ماده ( 8 ) آئین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی

اصلاح تبصره ماده ( 8 ) آئین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی

اصلاح-تبصره-ماده-(-8-)-آئین-نامه-تشکیل-مجامع-عمومی-و-شوراهای-عالی-شرکتهای-دولتی
شماره58577/ت31955ه - 12/10/1383
وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 2/10/1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 55885/7197ه - /ب مورخ 29/6/1383 تصویب نمود :
تبصره ماده ( 8 ) آئین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی ، موضوع تصویبنامه شماره 29683/ت28882ه - مورخ 26/6/1382 به شرح زیر اصلاح می گردد :
( تبصره - با توجه به وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در تنظیم سیاستهای مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالی و همچنین وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تنظیم امور استخدامی کشور ، پیشنهادهای مربوط به آئین نامه های مالی و معاملاتی با اخذ نظر کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی و پیشنهادهای مربوط به آئین نامه های استخدامی با اخذ نظر کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل طرح در مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط است. درصورتی که نظر کارشناسی دستگاههای یادشده ظرف یک‎ ماه از تاریخ ارسال به دستگاههای مذکور اعلام نشود این امر مانع طرح آئین نامه های مذکور در مجامع عمومی یا شورای عالی مربوط نخواهد بود.
مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط می توانند نسبت به طرح و بررسی آئین نامه های یادشده اقدام نمایند و جمع بندی خود را برای طی مراحل تصویب به هیات وزیران ارسال نمایند. )
این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 68728/ت30197ه - مورخ 18/12/1382 می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 17441

تاریخ تصویب : 1383/10/02

تاریخ ابلاغ : 1383/10/19

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.