×

دستورالعمل تشویق اعضای هیأت مدیره شرکت‌های واگذارشده

دستورالعمل تشویق اعضای هیأت مدیره شرکت‌های واگذارشده

دستورالعمل-تشویق-اعضای-هیأت-مدیره-شرکت‌های-واگذارشده

وکیل

دستورالعمل تشویق اعضای هیأت مدیره شرکت‌های واگذارشده شماره21942وزارت امور اقتصادی و دارایی
کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 8/2/1389 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (ح) بند (8) قانون بودجه سال 1389 کل کشور، دستورالعمل تشویق اعضای هیأت مدیره شرکت‌های واگذارشده را به شرح زیر تصویب نمود:
1ـ اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی واگذارشده در سال 1389 که تمامی سهام قابل واگذاری دولت در آن‌ها به پایان رسیده و فرآیند واگذاری مشتمل بر انعقاد قرارداد واگذاری، انتقال سهام به نام خریدار و برگزاری مجمع عمومی تعیین اعضای جدید هیأت مدیره در آن‌ها طی شده باشد، از مزایای تشویق موضوع این دستورالعمل بهره‌مند خواهندشد.
2ـ پاداش واگذاری توسط کارگروه تبصره (1) این ماده براساس فرمول زیر محاسبه می‌شود. میزان این پاداش در صورت عدم همکاری اعضای هیأت مدیره، صفر و در صورت همکاری مطلوب آنان در شرکت‌های خیلی بزرگ، حداکثر مبلغ 180 میلیون ریال به ازاء هر عضو خواهدبود.

1ـ2ـ کـارگروهی متشکـل از معاون امور بانکی، بیمه و شرکـت‌های دولـتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رییس کل سازمان خصوصی‌سازی و یک نفر نماینده دسـتگاه اجرایی ذیربط، نسـبت به تعیین ضرایـب فرمـول فوق و مبـالغ پـاداش هر شرکت بـراساس مفاد این دستورالعمل برای هر یک از اعضای موظـف هیأت مدیره اقدام می‌نماید.
2ـ2ـ پاداش مدیرعامل، مطابق مفاد فوق و حداکثر با ضریب 2/1 اعمال می‌شود. پاداش عـضو غیرموظف هیأت مـدیره نیز یک چهارم اعـضای موظف هیـأت مدیـره خواهدبود.
3ـ2ـ هـر عضو هیأت مـدیره در طول یـک سال فقـط یک بـار از یک مـحل می‌تواند از پاداش موضوع این بند بهره‌مند شود. موارد استثناء بنا به تأیید کارگروه خواهدبود.
4ـ2ـ حداقل مدت عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عاملی شرکت برای برخورداری از تسهیلات فوق شش ماه تا زمان واگذاری سهام است.
3ـ اعضای هیأت مدیره یا مدیران عامل که تلاش ویژه‌ای در فرآیند آماده‌سازی و انتقال شرکت به خریداران داشته باشند، بنا به پیشنهاد کارگروه فوق، علاوه بر پاداش، مشمول دریافت تقدیرنامه کتبی از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهندشد.
4ـ پاداش موضوع این دستورالعمل از محل منابع سازمان خصوصی‌سازی تأمین و پرداخت خواهدشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ سیدشمس‌الدین حسینی

نوع : بخش نامه

شماره انتشار : 19142

تاریخ تصویب : 1389/2/8

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.