جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


شماره 966-ق - 23/2/1376

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 63862/14874 مورخ 7/7/1375 دولت در مورد استثنای ماشین آلات، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از مشمول تبصره (17) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 2/2/1376 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

قانون مستثنی شدن ماشین آلات ، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (17) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها

ماده واحده – کلیه خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی و قطعات و لوازم آنها موضوع قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 که توسط دولتها و مجامع و سازمانهای بین المللی به دولت جمهوری اسلامی ایران اهدا شده یا می شوند، از شمول تبصره (17) قانون مذکور مستثنی بوده و از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات موضوع قانون یادشده معاف می باشند.
تبصره 1- تشخیص اهدایی بودن خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی موضوع این قانون بر عهده هیأت وزیران است.
تبصره 2- استفاده از خودروها و ماشین آلاتی که با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات موضوع این قانون ترخیص شده یا می شوند، در غیر از امور مربوط به طرحها و پروژه های عمرانی مربوط و یا موارد منظور اهدا کننده ممنوع است و انتقال آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی به هر عنوان ، منوط به پرداخت کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات متعلق براساس مقررات حاکم در زمان ورود، خواهد بود.
تبصره 3- حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات پرداختی بابت خودروهای اهدایی که قبل از تاریخ اجرای این قانون ترخیص شده اند قابل استرداد نمی باشد.
تبصره 4- خودروهای سواری به استثنای آمبولانس و خودروهای سبک کمک دار، اتوبوس و مینی بوس مشمول معافیت مقرر در این قانون نمی باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/2/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/02/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :