×

سلام من زمان استخدام در روزنامه مدنظر تبلیغ استخدامی شهر مورد استخدام

سلام من زمان استخدام در روزنامه مدنظر تبلیغ استخدامی شهر مورد استخدام نام یک شهر ذکر شده بود ولی بعد استخدام برای انجام کار به دو شهر برای انجام کار فرستاده شدم و دستگاه مربوطه اعلام که منظور همین دو شهر بوده ایا این مورد قابل شکایت و پیگیری میباشد یا خیر با تشکر

سلام-من-زمان-استخدام-در-روزنامه-مدنظر-تبلیغ-استخدامی-شهر-مورد-استخدام-نام-یک-شهر-ذکر-شده-بود-ولی-بعد-استخدام-برای-انجام-کار-به-دو-شهر-برای-انجام-کار-فرستاده-شدم-و-دستگاه-مربوطه-اعلام-که-منظور-همین-دو-شهر-بوده-ایا-این-مورد-قابل-شکایت-و-پیگیری-میباشد-یا-خیر-با-تشکر

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.