×

سلام.من مدت ۷ سال در کارگاهی فعالیت کردم و بعد از اتمام قرارداد از کار

سلام.من مدت ۷ سال در کارگاهی فعالیت کردم و بعد از اتمام قرارداد از کارفرما شکایت کردم ضمنا بیست روز پس از اتمام قرارداد جهت تحویل کارها و وسایل به همکاری ادامه دادم . در حال حاضر از این کارگاه شکایت کردم و جلسه اول برگزار شد . کارفرما ادعا دارد که من ساعات کار خود را تکمیل نمیکردم و کمتر از روزی ۸ ساعت کار میکردم . من چطور میتوانم این ادعا را رد کنم ؟ ضمنا من از بدو ورود حقوقی معادل یک سوم اداره کار دریافت میکردم سنواتی که به من پرداخت نشده به چه صورت محاسبه میشه ؟ طبق حقوقی که دادند یا طبق حقوق اداره کار در همان سال ؟ با تشکر

سلام.من-مدت-۷-سال-در-کارگاهی-فعالیت-کردم-و-بعد-از-اتمام-قرارداد-از-کارفرما-شکایت-کردم-ضمنا-بیست-روز-پس-از-اتمام-قرارداد-جهت-تحویل-کارها-و-وسایل-به-همکاری-ادامه-دادم-.-در-حال-حاضر-از-این-کارگاه-شکایت-کردم-و-جلسه-اول-برگزار-شد-.-کارفرما-ادعا-دارد-که-من-ساعات-کار-خود-را-تکمیل-نمیکردم-و-کمتر-از-روزی-۸-ساعت-کار-میکردم-.-من-چطور-میتوانم-این-ادعا-را-رد-کنم-؟-
ضمنا-من-از-بدو-ورود-حقوقی-معادل-یک-سوم-اداره-کار-دریافت-میکردم-سنواتی-که-به-من-پرداخت-نشده-به-چه-صورت-محاسبه-میشه-؟-طبق-حقوقی-که-دادند-یا-طبق-حقوق-اداره-کار-در-همان-سال-؟-
با-تشکر
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.