×

با سلام، کارخانه اینجانب در حریم سد واقع شده ، برابر رای قطعی دیوان عد

با سلام، کارخانه اینجانب در حریم سد واقع شده ، برابر رای قطعی دیوان عدالت مبنی بر وقوع تخلف ، دستگاه اجرایی مکلف به تملک مطابق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک گردید ، به مدت ۹ سال است ملک از حیز انتفاع خارج گردیده و پس از تشکیل هیئت کارشناسی مطابق ماده 8 لایحه مزبور تحت نظارت دادگستری محل وقوع ملک ، مراتب لزوم پرداخت قیمت عادله روز که قطعی و لازم الاجرا می باشد و در راستای اجرای رای قطعیت یافته دیوان ، طی چند دستور قضایی به دستگاه مربوطه ابلاغ گردیده و از پرداخت امتناع نموده اند ، سوالات : 1- با توجه به قطعیت رای دیوان و صلاحیت دادگستری محل در اجرای قانون خاص ( وظایف اداری دادگستری در اجرای لایحه قانونی تملک) و عدم ورود مجدد دیوان در موضوع ، تکلیف مالک چه می باشد ؟ لازم به توضیح است به دلیل عام المنفعه بودن پروژه ، دادگستری محل به هیچ عنوان دستور توقف عملیات اجرایی را نمی‌دهد . آیا دادگستری میتواند با توجه به قطعیت رای دیوان و لازم الاجرا بودن قیمت عادله روز مطابق ماده 4 لایحه قانونی تملک ، دستور برداشت مبلغ ملک از حساب محکوم علیه را صادر نماید ؟ اگر اختیار دارد مطابق کدام ماده قانونی می‌باشد ؟ و از اختیارات رییس دادگستری محل است یا رییس کل دادگستری استان ؟

با-سلام،-کارخانه-اینجانب-در-حریم-سد-واقع-شده-،-برابر-رای-قطعی-دیوان-عدالت-مبنی-بر-وقوع-تخلف-،-دستگاه-اجرایی-مکلف-به-تملک-مطابق-لایحه-قانونی-نحوه-خرید-و-تملک-گردید-،-به-مدت-۹-سال-است-ملک-از-حیز-انتفاع-خارج-گردیده-و-پس-از-تشکیل-هیئت-کارشناسی-مطابق-ماده-8-لایحه-مزبور-تحت-نظارت-دادگستری-محل-وقوع-ملک-،-مراتب-لزوم-پرداخت-قیمت-عادله-روز-که-قطعی-و-لازم-الاجرا-می-باشد-و-در-راستای-اجرای-رای-قطعیت-یافته-دیوان-،-طی-چند-دستور-قضایی-به-دستگاه-مربوطه-ابلاغ-گردیده-و-از-پرداخت-امتناع-نموده-اند-،
سوالات-:
1--با-توجه-به-قطعیت-رای-دیوان-و-صلاحیت-دادگستری-محل-در-اجرای-قانون-خاص-(-وظایف-اداری-دادگستری-در-اجرای-لایحه-قانونی-تملک)--و-عدم-ورود-مجدد-دیوان-در-موضوع-،-تکلیف-مالک-چه-می-باشد-؟-
لازم-به-توضیح-است-به-دلیل-عام-المنفعه-بودن-پروژه-،-دادگستری-محل-به-هیچ-عنوان-دستور-توقف-عملیات-اجرایی-را-نمی‌دهد-.-آیا-دادگستری-میتواند-با-توجه-به-قطعیت-رای-دیوان-و-لازم-الاجرا-بودن-قیمت-عادله-روز-مطابق-ماده-4-لایحه-قانونی-تملک-،-دستور-برداشت-مبلغ-ملک-از-حساب-محکوم-علیه-را-صادر-نماید-؟
اگر-اختیار-دارد-مطابق-کدام-ماده-قانونی-می‌باشد-؟-و-از-اختیارات-رییس-دادگستری-محل-است-یا-رییس-کل-دادگستری-استان-؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.