×

آیا میشود کسب جواز کافی شاپ یا سفره خانه به نام ۲ نفر(من و شریکم) باشد

آیا میشود کسب جواز کافی شاپ یا سفره خانه به نام ۲ نفر(من و شریکم) باشد؟ اگر نمیشود تمام مزایا برای کسی که جواز به نامش هست(اعم از اخذ وام بانکی،اخذ ویزا و ...) چیست؟

آیا-میشود-کسب-جواز-کافی-شاپ-یا-سفره-خانه-به-نام-۲-نفر(من-و-شریکم)-باشد؟
اگر-نمیشود-تمام-مزایا-برای-کسی-که-جواز-به-نامش-هست(اعم-از-اخذ-وام-بانکی،اخذ-ویزا-و-...)-چیست؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.