×

سلام . زوج توسط رای قطعی به استرداد جهیزیه محکوم شده است اما میگوید وس

سلام . زوج توسط رای قطعی به استرداد جهیزیه محکوم شده است اما میگوید وسایل در دسترسش نیست و حاضر است پول آن را پرداخت کند حال زوجه میتواند به جرم خیانت در امانت شکایت کیفری نمایید؟ (در متن رای قطعی امده است جهیزیه توسط پدر زوج خریداری شده و تحویل زوجین داده شده - یعنی جهیزیه رو زوجه به زوج نداده بلکه پدر زوج به زوج داده و فقط ایشون پولش رو به پدر زوج داده بوده که براش خرید کنه پس نه تحویل توسط زوجه بوده نه شرط استرداد) با تشکر

سلام-.-زوج-توسط-رای-قطعی-به-استرداد-جهیزیه-محکوم-شده-است-اما-میگوید-وسایل-در-دسترسش-نیست-و-حاضر-است-پول-آن-را-پرداخت-کند-حال-زوجه-میتواند-به-جرم-خیانت-در-امانت-شکایت-کیفری-نمایید؟-(در-متن-رای-قطعی-امده-است-جهیزیه-توسط-پدر-زوج-خریداری-شده-و-تحویل-زوجین-داده-شده---یعنی-جهیزیه-رو-زوجه-به-زوج-نداده-بلکه-پدر-زوج-به-زوج-داده-و-فقط-ایشون-پولش-رو-به-پدر-زوج-داده-بوده-که-براش-خرید-کنه-پس-نه-تحویل-توسط-زوجه-بوده-نه-شرط-استرداد)-با-تشکر
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.