بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام من دختری هستم که سه سال پی

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام من دختری هستم که سه سال پیش عقد کردم خانواده من ساده هستند و همین سادگی است که این پسر با ما این کاره ها را می کند ولی شوهرم با اینکه مذهبی است به دروغ به خانواده ما گفته بود سر کار می روم - در دوران عقد هم سرکار یک ماهی که ما قانع بشویم می رفت ولی بعد از که عقد شد سر کار نرفت و همه اش دنبال رفیق بود - در موبایش بیش از صد شماره تلفن از رفقایش داشت بعد ها از طرف فامیل هایشان فهمیدیم همیشه این حالت را داشته حتی دربانک و شرکتها برای او کار پیدا کردیم اما قبول نمی کرد و می گفت دوست ندارم - بعد از یک سال که گفتیم برای عروسی قدمی بگذارند- گفت من کار پیدا نکرده ام دو سال به همین شکل گذشت و همه اش دنبال رفیق بازی بود تا اینکه برای او شکایت کردیم و گفت من از اول هم به تو علاقه نداشته ام و حتی آمد در محضر که من را طلاق دهد حتی پیش مشاور خانواده رفتم و مشاور را مسخره می کرد و در جلساتش شرکت نمی کرد ولی من برای او شکایت کردم و پیش قاضی به دروغ گفت من کار میروم و بحث مهریه که شد گفت ندارم و طلاقت هم نمی دهم مگر از مهریه بگذری - وکیل گرفتم و پیش قاضی تعهد داد سر کار برود و خانه ای اجاره کند - من پول نفقه ام را به او دادم که کمکش کرده باشم پول پیش خانه بدهد - پدرش گفت به من ربطی ندارد وهمینطور مادرش-مادرش مشکل اخلاقی دارد لذا من از قاضی خواهش کردم که به او بگوید برای من خانه اجاره کند و پیش مادرش که او هم اجاره نشین هست نروم- بعد از اینکه من پول نفقه را دادم و قاضی گفت تا دو هفته باید با زنت عروسی کنی - شش ماه طول کشید حتی پدر و مادرش خودشان را کنار کشیدند- الان 4 ماه هست سر خانه بخت رفته ام اما سر کار مدتی می رفت و الان سر کار نمی رود همه اش دنبال رفیق هایش است حتی ساعت 2 یا 1 نصف شب به منزل می آید اخلاق خوبی با من ندارد اما دست بزن هم ندارد از صبح تا عصرمی خوابد بعد هم که بیدار می شود دنبال رفیق بازی است رفقایش می گویند از این هیئت به آن هیئت می رود تا دیر وقت - مردی به تفاوت و بی خیال است و احساس مسولیت نمی کند- حتی بیشتر شبها تنها در خانه سپری می کنم مثلا روزهایی شده ساعت 10 رفته ساعت 12 شب به خانه آمده حتی یک شماره تلفن هم به من نمی زند که از حال من مطلع شود و من فقط با او تماس تلفنی می گیرم که کجا هستش- الان اعصابم خورد شده نزد دکتر اعصاب می روم و قرص ضد افسردگی مصرف می کنم - تمام ماه محرم دنبال هیئت ها بود و کار موقتی هم که پیدا کرده بود رهایش کرد - الان پرونده من پیش قاضی دادگستری خمینی شهر باز است و خانواده من به او هشدار داده اند تا یک ماه به تو وقت می دهیم سر کار بروی و اوضاعت را درست کنی وگرنه راه قانونی قبلی را ادامه می دهیم عذر می خواهم طولانی شد اما من واقعا از ته دل از شما کمک می خواهم: چند سوال از شما دارم. 1- چطور می توانم زود از او طلاق بگیرم؟ 2- با اوضاع احوال اومی ترسم دوباره پیش قاضی تعهد دهد و بعد دو باره همین او ضاع را پیش بگیرد و بعد که بچه دار شدم در به در شوم. 3- با پرونده ای که نزد قاضی دارم - می توانم بدون اجازه او- خودم تنها یا به همراه برادر یاپدرم به خانه پدرم بروم و ازبرادر و پدرم بخواهم راه قانونی را پیش بگیرند برای طلاق- یا اینکه حتما باید در خانه او باشم و راه قانونی را برای طلاق پیش بگیرم؟ با کمال تشکر لطفا جواب سه سوال من را فوری فوری بدهید با کمال تشکر از شما موید باشید.

بسم-الله-الرحمن-الرحیم-
-
با-عرض-سلام
-
من-دختری-هستم-که-سه-سال-پیش-عقد-کردم-خانواده-من-ساده-هستند-و-همین-سادگی-است-که-این-پسر-با-ما-این-کاره-ها-را-می-کند-ولی-شوهرم-با-اینکه-مذهبی-است-به-دروغ-به-خانواده-ما-گفته-بود-سر-کار-می-روم---در-دوران-عقد-هم-سرکار-یک-ماهی-که-ما-قانع-بشویم-می-رفت-ولی-بعد-از-که-عقد-شد-سر-کار-نرفت-و-همه-اش-دنبال-رفیق-بود---در-موبایش-بیش-از-صد-شماره-تلفن-از-رفقایش-داشت-بعد-ها-از-طرف-فامیل-هایشان-فهمیدیم-همیشه-این-حالت-را-داشته--حتی-دربانک-و-شرکتها-برای-او-کار-پیدا-کردیم-اما-قبول-نمی-کرد-و-می-گفت-دوست-ندارم---بعد-از-یک-سال-که-گفتیم-برای-عروسی-قدمی-بگذارند--گفت-من-کار-پیدا-نکرده-ام-دو-سال-به-همین-شکل-گذشت-و-همه-اش-دنبال-رفیق-بازی-بود-تا-اینکه-برای-او-شکایت-کردیم-و-گفت-من-از-اول-هم-به-تو-علاقه-نداشته-ام-و-حتی-آمد-در-محضر-که-من-را-طلاق-دهد--حتی-پیش-مشاور-خانواده-رفتم-و-مشاور-را-مسخره-می-کرد-و-در-جلساتش-شرکت-نمی-کرد-ولی-من-برای-او-شکایت-کردم-و-پیش-قاضی-به-دروغ-گفت-من-کار-میروم-و-بحث-مهریه-که-شد-گفت-ندارم-و-طلاقت-هم-نمی-دهم-مگر-از-مهریه-بگذری---وکیل-گرفتم-و-پیش-قاضی-تعهد-داد-سر-کار-برود-و-خانه-ای-اجاره-کند---من-پول-نفقه-ام-را-به-او-دادم-که-کمکش-کرده-باشم-پول-پیش-خانه-بدهد---پدرش-گفت-به-من-ربطی-ندارد-وهمینطور-مادرش-مادرش-مشکل-اخلاقی-دارد-لذا-من-از-قاضی-خواهش-کردم-که--به-او-بگوید-برای-من-خانه-اجاره-کند-و-پیش-مادرش-که-او-هم-اجاره-نشین-هست-نروم--بعد-از-اینکه-من-پول-نفقه-را-دادم-و-قاضی-گفت-تا-دو-هفته-باید-با-زنت-عروسی-کنی---شش-ماه-طول-کشید-حتی-پدر-و-مادرش-خودشان-را-کنار-کشیدند--الان-4-ماه-هست-سر-خانه-بخت-رفته-ام-اما-سر-کار-مدتی-می-رفت-و-الان-سر-کار-نمی-رود-همه-اش-دنبال-رفیق-هایش-است-حتی-ساعت-2-یا-1-نصف-شب-به-منزل-می-آید-اخلاق-خوبی-با-من-ندارد-اما-دست-بزن-هم-ندارد-از-صبح-تا-عصرمی-خوابد-بعد-هم-که-بیدار-می-شود-دنبال-رفیق-بازی-است-رفقایش-می-گویند-از-این-هیئت-به-آن-هیئت--می-رود-تا-دیر-وقت---مردی-به-تفاوت-و-بی-خیال-است-و-احساس-مسولیت-نمی-کند--حتی-بیشتر-شبها-تنها-در-خانه-سپری-می-کنم-مثلا-روزهایی-شده-ساعت-10-رفته-ساعت-12-شب-به-خانه-آمده-حتی-یک-شماره-تلفن-هم-به-من-نمی-زند-که-از-حال-من-مطلع-شود-و-من-فقط-با-او-تماس-تلفنی-می-گیرم-که-کجا-هستش--الان-اعصابم-خورد-شده-نزد-دکتر-اعصاب-می-روم-و-قرص-ضد-افسردگی-مصرف-می-کنم---تمام-ماه-محرم-دنبال-هیئت-ها-بود-و-کار-موقتی-هم-که-پیدا-کرده-بود-رهایش-کرد--
الان--پرونده-من-پیش-قاضی-دادگستری-خمینی-شهر-باز-است-و-خانواده-من-به-او-هشدار-داده-اند-تا-یک-ماه-به-تو-وقت-می-دهیم-سر-کار-بروی-و-اوضاعت-را-درست-کنی-وگرنه-راه-قانونی-قبلی-را-ادامه-می-دهیم
-
عذر-می-خواهم-طولانی-شد-اما-من-واقعا-از-ته-دل-از-شما-کمک-می-خواهم:
چند-سوال-از-شما-دارم.
-
1--چطور-می-توانم-زود-از-او-طلاق-بگیرم؟
2--با-اوضاع-احوال-اومی-ترسم-دوباره-پیش-قاضی-تعهد-دهد-و-بعد-دو-باره-همین-او-ضاع-را-پیش-بگیرد-و-بعد-که-بچه-دار-شدم-در-به-در-شوم.
3--با-پرونده-ای-که-نزد-قاضی-دارم---می-توانم-بدون-اجازه-او--خودم-تنها-یا-به-همراه-برادر-یاپدرم-به--خانه-پدرم-بروم-و-ازبرادر-و-پدرم-بخواهم-راه-قانونی-را-پیش-بگیرند-برای-طلاق--یا-اینکه-حتما-باید-در-خانه-او-باشم-و-راه-قانونی-را-برای-طلاق-پیش-بگیرم؟
-
با-کمال-تشکر-لطفا-جواب-سه-سوال-من-را-فوری-فوری-بدهید
با-کمال-تشکر-از-شما-
موید-باشید.
با سلام سوال شما بسیاری طولانی است و از اینرو شاید دوستان حوصله مطالعه و پاسخ را نداشته اند! با این حال باید عرض کنم که اولا چنین آدمی چون امکان پرداخت نفقه را بنابر انچه شما گفته اید ندارد و از سویی هزینه زندگی شما را نمی پردازد و کار مشخصی نیز ندارد می توان از مصادیق عسر و حرج ئدانست. با این حال اگر شما از حقوق مالی خود (نفقه و مهریه) بگذرید بسیار سریع تر می توانید طالاق بگیرید.

    

پست های مرتبط

با سلام و احترام ساکن ساختمانی 5+1 طبقه هستیم (1 طبقه تجاری و 5 طبقه مسکونی شامل 10 واحد) که پایان کار آن مربوط به حداکثر 5 سال پیش است و میبایست طبق قانون، سازنده پمپ و مخزن آب نصب نماید ولی بدون این تجهیزات کار تمام و ساختمان در حال استفاده است. بنابر مشکلات پیش آمده مربوط به فشار آب که در طبقات بالاتر شدیدتر است، تصمیم به نصب پمپ و مخزن گرفته ایم. با وجود تفاوق جمعی در خصوص نصب پمپ، ساکنین طبقه اول (دو واحد) اصرار به پرداخت نصف یا یک سوم سهم خود را دارند. خواهشمند است حکم قانونی سهم واحدها در خصوص نصب پمپ و مخزن را اعلام فرمایید. با تشکر

سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند

مشاهده پاسخ کامل

آیا سازمان امور مالیاتی کشور قبل از صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث مربوط به املاک ثبتی متوفی و تعیین میزان قابل تحویل یا انتقال به وراث، از سازمان ثبت املاک در مورد وضعیت مالکیت پلاک های ثبتی مزبور استعلام مینماید یا خیر؟

سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و احترام. سه ساله که ازدواج کردم اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، جهنم واقعی رو تحمل می کنم و ذهن و روانم به هم ریخته. بنابراین تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 114 سکه است و من یک آپارتمان 100 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ و سوال دیگر اینکه اصلا اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، باز هم مستثنیات دین وجود دارد یا نه؟ و آیا با توجه به دارایی های من، می توان مهریه را تقسیط و بخشی را پیش پرداخت کرد؟ ممنون

سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد

مشاهده پاسخ کامل

سلام وقت بخیر بنده به یک دفتر که واردات ماینر انجام میده مراجعه کردم و طی یک قراردادی ۲ دستگاه ماینر به مبلغ ۶۵ میلیون خریداری کردم و قراردادی بین بنده و اونها نوشته شد و دو چک بدون تاریخ جهت ضمانت به بنده دادن و توی اون قرارداد هم ذکر شد که چک ها جهت ضمانت هست از اونجا که ماینر یک دستگاه غیر قانونی است و بنظر می‌رسد معامله نامشروع و باطل است آیا وصول مبلغ چک توسط بنده امکان پذیر است؟

به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد

مشاهده پاسخ کامل

باسلام بابت یک پرونده درمرحله دادسرامتهم به 6.5میلیون تحصیل مال نامشروع شدم لیکن قبول نکردم حال بابررسی جدید مبلغ 4میلیون دیگر اضافه گرددید بابت اتهام اولیه به قرارکفالت محکوم شدم الان چه اتفاق جدیدی پیش میاد >باتشکر

سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغ‌زیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.