سلام علیکم ضمن عرض خسته نباشیدوآروزوی موفقیت دامادم برعلیه من تصرف عدو

سلام علیکم ضمن عرض خسته نباشیدوآروزوی موفقیت دامادم برعلیه من تصرف عدوانی شکایت کرده است که متن زیر لایحه من برای دادیار میباشد لازم به ذکر است که ایشان برای ادعایشان اصلا شاهدی ندارند وفقط یک اجاره نامه که اثرانگشت ومهر مادرم مرحومم درسن 83 سالگی بود داردوهمچنین ایشان درطی 5سال ازطرف خواهرانم برای مادرم کشت میکردند هیچ وقت زمین درتصرف ایشان نبوده است متاسفانه خانم او و3 خواهر ازمن دفاع نمی کنند ولی من 2 برادر و1 خواهر ویک شاهد درجلسه برای اثبا ت حرفهام دارم .دامادم اجاره نامه ای را نشان داد که درسال 1385 تهیه کرده بود و2 خطه هم میباشد وهیچ شاهدی برای این اجاره نامه ندارد متن لایحه: قطعه زمین موردتنازع یک زمین موروثی بوده که پس ازوفات پدرم جهت امرار معاش مادرپیرمان که دچاربیماریهای صعب العلاج آلزایمر وضعف شدیدبینایی وناراحتی قلبی بوده است اختصاص یافته بود.ازآنجاکه خواهرانمان وظیفه نگهداری وی رابه عهده داشتندقطعه زمین موصوفی توسط خواهران بصورت نصفه کاری کشت می گردیدومبلغی ازسودحاصل ازکشت صرف امورات مادرمان می گردید.درمورخه 3/6/1388 به اصرار احدی ازخواهران باتشکیل جلسه درحضورشهود،وظیفه نگهداری به برادران محول گردید.درحضورشاهدین ازجمله آقای ..... همسرشاکی اعلام داشت حتی قسمتی که پنبه کشت شده است را400000 تومان پرداخت نموده ومحصول آن قسمت رانیزبرادران برداشت نمایند.ازبین برادران بنده نپذیرفتم که قسمت کشت شده رابه تصرف درآوریم .صرفاًمورد توافق همگی قرارگرفت که قسمتی که کشت نشده رابرادران کشت وزرع نمایندوازاین پس براداران هزینه مادرمان راتأمین نمایند.متأسفانه یکماه بعد مادرمان فوت می نماید وشاکی که همسر خواهرمان ودامادمان می باشد باارائه اجاره نامه ای که تاکنون هیچ یک ازورثه ازمفاد آن مطلع نبودند ادعای دراجاره بودن ملک موصوف رادارد ازاین جهت سنداجاره یادشده موردتردیدبنده قراردارد وازطرفی در فرض محال اگراظهارات شاکی مقرون به صحت بدانیم هیچ اطلاعی ازموضوع نداشته ام وحتی همسر ایشان درجلسه توافق هیچ چیزی درخصوص دراجاره بودن مطرح ننموده بود. تاآنجا که همگی وراث وفرد ثالث به عنوان شاهدمی دانندکه قطعه زمین موصوف یه عنوان نصف کاری درتصرف خواهرانم بوده که پس ازجلسه توافق درتصرف برادران قرار گرفته است وبنده کاملاًازموضوع اجاره نامه بی اطلاع وآن سند نیزمورد اظهارتردیدمان می باشد

سلام-علیکم
ضمن-عرض-خسته-نباشیدوآروزوی-موفقیت
دامادم-برعلیه-من-تصرف-عدوانی-شکایت-کرده-است-که-متن-زیر-لایحه-من-برای-دادیار-میباشد-لازم-به-ذکر-است-که-ایشان-برای-ادعایشان-اصلا-شاهدی-ندارند--وفقط-یک-اجاره-نامه-که-اثرانگشت-ومهر-مادرم-مرحومم-درسن-83-سالگی-بود-داردوهمچنین-ایشان-درطی-5سال-ازطرف-خواهرانم-برای-مادرم-کشت-میکردند-هیچ-وقت-زمین-درتصرف-ایشان-نبوده-است-متاسفانه-خانم-او-و3-خواهر-ازمن-دفاع-نمی-کنند-ولی-من-2-برادر-و1-خواهر-ویک-شاهد--درجلسه-برای-اثبا-ت-حرفهام-دارم-.دامادم-اجاره-نامه-ای-را-نشان-داد-که-درسال-1385-تهیه-کرده-بود-و2-خطه-هم-میباشد-وهیچ-شاهدی-برای-این-اجاره-نامه-ندارد
متن-لایحه:
قطعه-زمین-موردتنازع-یک-زمین-موروثی-بوده-که-پس-ازوفات-پدرم-جهت-امرار-معاش-مادرپیرمان-که-دچاربیماریهای-صعب-العلاج-آلزایمر-وضعف-شدیدبینایی-وناراحتی-قلبی-بوده-است-اختصاص-یافته-بود.ازآنجاکه-خواهرانمان-وظیفه-نگهداری-وی-رابه-عهده-داشتندقطعه-زمین-موصوفی-توسط-خواهران-بصورت-نصفه-کاری-کشت-می-گردیدومبلغی-ازسودحاصل-ازکشت-صرف-امورات-مادرمان-می-گردید.درمورخه-3/6/1388--به-اصرار-احدی-ازخواهران-باتشکیل-جلسه-درحضورشهود،وظیفه-نگهداری-به-برادران-محول-گردید.درحضورشاهدین-ازجمله-آقای-.....-همسرشاکی-اعلام-داشت-حتی-قسمتی-که-پنبه-کشت-شده-است-را400000-تومان-پرداخت-نموده-ومحصول-آن-قسمت-رانیزبرادران-برداشت-نمایند.ازبین-برادران-بنده-نپذیرفتم-که-قسمت-کشت-شده-رابه-تصرف-درآوریم-.صرفاًمورد-توافق-همگی-قرارگرفت-که-قسمتی-که-کشت-نشده-رابرادران-کشت-وزرع-نمایندوازاین-پس-براداران-هزینه-مادرمان-راتأمین-نمایند.متأسفانه-یکماه-بعد-مادرمان-فوت-می-نماید-وشاکی-که-همسر-خواهرمان-ودامادمان-می-باشد-باارائه-اجاره-نامه-ای-که-تاکنون-هیچ-یک-ازورثه-ازمفاد-آن-مطلع-نبودند-ادعای-دراجاره-بودن-ملک-موصوف-رادارد-ازاین-جهت-سنداجاره-یادشده-موردتردیدبنده-قراردارد-وازطرفی-در-فرض-محال--اگراظهارات-شاکی-مقرون-به-صحت-بدانیم-هیچ-اطلاعی-ازموضوع-نداشته-ام-وحتی-همسر-ایشان-درجلسه-توافق-هیچ-چیزی-درخصوص-دراجاره-بودن-مطرح-ننموده-بود.
تاآنجا-که-همگی-وراث-وفرد-ثالث-به-عنوان-شاهدمی-دانندکه-قطعه-زمین-موصوف-یه-عنوان-نصف-کاری-درتصرف-خواهرانم-بوده-که-پس-ازجلسه-توافق-درتصرف-برادران-قرار-گرفته-است-وبنده-کاملاًازموضوع-اجاره-نامه-بی-اطلاع-وآن-سند-نیزمورد-اظهارتردیدمان-می-باشد
وکیل  شما می توانید ادعای جعلیت یا تردید (در صورتی که سند رسمی نیست) در سند مذکور را بنمائید. ارجاع امر به کارشناسی را بخواهید. اگر مادرتان امضا یا اثر انگشت در جایی دیگری دارد که قابل استناد و اثبات است، آن را برای برابری ارائه نمائید.

    

پست های مرتبط

با سلام و احترام ساکن ساختمانی 5+1 طبقه هستیم (1 طبقه تجاری و 5 طبقه مسکونی شامل 10 واحد) که پایان کار آن مربوط به حداکثر 5 سال پیش است و میبایست طبق قانون، سازنده پمپ و مخزن آب نصب نماید ولی بدون این تجهیزات کار تمام و ساختمان در حال استفاده است. بنابر مشکلات پیش آمده مربوط به فشار آب که در طبقات بالاتر شدیدتر است، تصمیم به نصب پمپ و مخزن گرفته ایم. با وجود تفاوق جمعی در خصوص نصب پمپ، ساکنین طبقه اول (دو واحد) اصرار به پرداخت نصف یا یک سوم سهم خود را دارند. خواهشمند است حکم قانونی سهم واحدها در خصوص نصب پمپ و مخزن را اعلام فرمایید. با تشکر

سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند

مشاهده پاسخ کامل

آیا سازمان امور مالیاتی کشور قبل از صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث مربوط به املاک ثبتی متوفی و تعیین میزان قابل تحویل یا انتقال به وراث، از سازمان ثبت املاک در مورد وضعیت مالکیت پلاک های ثبتی مزبور استعلام مینماید یا خیر؟

سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و احترام. سه ساله که ازدواج کردم اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، جهنم واقعی رو تحمل می کنم و ذهن و روانم به هم ریخته. بنابراین تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 114 سکه است و من یک آپارتمان 100 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ و سوال دیگر اینکه اصلا اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، باز هم مستثنیات دین وجود دارد یا نه؟ و آیا با توجه به دارایی های من، می توان مهریه را تقسیط و بخشی را پیش پرداخت کرد؟ ممنون

سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد

مشاهده پاسخ کامل

سلام وقت بخیر بنده به یک دفتر که واردات ماینر انجام میده مراجعه کردم و طی یک قراردادی ۲ دستگاه ماینر به مبلغ ۶۵ میلیون خریداری کردم و قراردادی بین بنده و اونها نوشته شد و دو چک بدون تاریخ جهت ضمانت به بنده دادن و توی اون قرارداد هم ذکر شد که چک ها جهت ضمانت هست از اونجا که ماینر یک دستگاه غیر قانونی است و بنظر می‌رسد معامله نامشروع و باطل است آیا وصول مبلغ چک توسط بنده امکان پذیر است؟

به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد

مشاهده پاسخ کامل

باسلام بابت یک پرونده درمرحله دادسرامتهم به 6.5میلیون تحصیل مال نامشروع شدم لیکن قبول نکردم حال بابررسی جدید مبلغ 4میلیون دیگر اضافه گرددید بابت اتهام اولیه به قرارکفالت محکوم شدم الان چه اتفاق جدیدی پیش میاد >باتشکر

سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغ‌زیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.