×

سلام..من بعنوان یکی از وراث پدرم مال پدرم رو با رضایت همه ی وراث به جز

سلام..من بعنوان یکی از وراث پدرم مال پدرم رو با رضایت همه ی وراث به جز یکی از آنها که خواهر صغیرم هست فروختم آیا این معامله صحیح هست یا خیر..آیا خواهرم میتواند معامله را فسخ کند یا خیر..ما کل پول معامله را دریافت و در دفتر اسناد رسمی وکتلت فروش داده ایم ولی خواهر کوچکم به دلیل صغر سن هیچ گونه امضا یی نداده هست...با اشکر

سلام..من-بعنوان-یکی-از-وراث-پدرم-مال-پدرم-رو-با-رضایت-همه-ی-وراث-به-جز-یکی-از-آنها-که-خواهر-صغیرم-هست-فروختم-آیا-این-معامله-صحیح-هست-یا-خیر..آیا-خواهرم-میتواند-معامله-را-فسخ-کند-یا-خیر..ما-کل-پول-معامله-را-دریافت-و-در-دفتر-اسناد-رسمی-وکتلت-فروش-داده-ایم-ولی-خواهر-کوچکم-به-دلیل-صغر-سن-هیچ-گونه-امضا-یی-نداده-هست...با-اشکر
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.