×

با سلام اگر ملک نیمه کاره ای خریداری شده باشد که فروشنده در مبایعه نا

با سلام اگر ملک نیمه کاره ای خریداری شده باشد که فروشنده در مبایعه نامه شرط گذاشته باشد هزینه های شهرداری و تغییر کاربری به عهده خریدار است ولی بعدا به توافقهای شفاهی رسیده باشیم که فروشنده باید ان هزینه ها را پرداخت کند و سند هم به نام خریدار انتقال یافته باشد ایا بعد از نه ماه سند زدن فروشنده میتواند طبق مبایعه نامه دوباره ادعای مطالبه وجه کند . با توجه به اینکه سند زده شده و نیز شهود و مشاورین املاک هم شهادت میدهند که فروشنده توافق شفاهی داده؟

با-سلام
اگر-ملک-نیمه-کاره-ای-خریداری-شده-باشد-که-فروشنده-در-مبایعه-نامه-شرط-گذاشته-باشد-هزینه-های-شهرداری-و-تغییر-کاربری-به-عهده-خریدار-است-ولی-بعدا-به-توافقهای-شفاهی-رسیده-باشیم-که-فروشنده-باید-ان-هزینه-ها-را-پرداخت-کند-و-سند-هم-به-نام-خریدار-انتقال-یافته-باشد-ایا-بعد-از-نه-ماه-سند-زدن-فروشنده-میتواند-طبق-مبایعه-نامه-دوباره-ادعای-مطالبه-وجه-کند-.-با-توجه-به-اینکه-سند-زده-شده-و-نیز-شهود-و-مشاورین-املاک-هم-شهادت-میدهند-که-فروشنده-توافق-شفاهی-داده؟
وکیل  فروشنده می تواند مطالبه مبلغ کند و شما در مقام دفاع شهود و دلایل خود را ارائه دهید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.