×

با سلام ،اگر آپارتمانی در رهن بانک باشد ومرد بخاطر اعتیاد ازکار بی کار

با سلام ،اگر آپارتمانی در رهن بانک باشد ومرد بخاطر اعتیاد ازکار بی کار شده باشد زن میتواند از محل فروش آپارتمان به مهریه اش برسد

با-سلام-،اگر-آپارتمانی-در-رهن-بانک-باشد-ومرد-بخاطر-اعتیاد-ازکار-بی-کار-شده-باشد-زن-میتواند-از-محل-فروش-آپارتمان-به-مهریه-اش-برسد
سلام زن پس از فک رهن ،اگر ملک از مستثنیات دین زوج نباشد حق فروش خواهد داشت.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.