×

باسلام،آیامیشود برای اثبات اعتیاد فردی از دادگاه در خواست کرد تا فرد ر

باسلام،آیامیشود برای اثبات اعتیاد فردی از دادگاه در خواست کرد تا فرد راکه منکر اعتیادخود میباشد را تحت نظر خودشان نگهداری کنند

باسلام،آیامیشود-برای-اثبات-اعتیاد-فردی-از-دادگاه-در-خواست-کرد-تا-فرد-راکه-منکر-اعتیادخود-میباشد-را-تحت-نظر-خودشان-نگهداری-کنند
وکیل  با سلام برای اثبات اعتیاد شما می توانید گزارش اعتیاد فرد را به ارگانهای مربوطه اعلام کنید پس از دستگیری تست اعتیاد گرفته می شود در صورت معتاد بودن دادگاه تصمیم مقتضی صادر می نماید . اما نمی توان از دادگاه خواست که فردی را برای اثبات اعتیادش، تحت نظر قرار دهد.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.