×

باسلام مدت 13سال است با مردی زندگی میکنم که از لحاظ روحی مشکل دارد بعض

باسلام مدت 13سال است با مردی زندگی میکنم که از لحاظ روحی مشکل دارد بعضی اوقات چاقو بر میدارد وشروع به تهدید میکند ،که الان رک خودم را میزنم ،یا الان شما را می کوشم یا سرش را محکم به دیوار میزند قران راپاره میکند بعد می گوید عیبی ندراد کاغذ بود دیگه،بی خود موهای خود را از ته میزندیکبار با چاقو دشتش را جر داده چگونه میتوانم با پسر 11ساله ام از این زندگی رهایی پیدا کنم از ماه رمضان تا به حال از کارش به دلیل اعتیاد بی کار شده ومیگوید از من درخواست کار خلاف کردند انجام ندادم اخراجم کردند آیا من میتوانم به مهریه ام رسم

باسلام-مدت-13سال-است-با-مردی-زندگی-میکنم-که-از-لحاظ-روحی-مشکل-دارد-بعضی-اوقات-چاقو-بر-میدارد-وشروع-به-تهدید-میکند-،که-الان-رک-خودم-را-میزنم-،یا-الان-شما-را-می-کوشم--یا-سرش-را-محکم-به-دیوار-میزند-قران-راپاره-میکند-بعد-می-گوید-عیبی-ندراد-کاغذ-بود-دیگه،بی-خود-موهای-خود-را-از-ته-میزندیکبار-با-چاقو-دشتش-را-جر-داده-چگونه-میتوانم-با-پسر-11ساله-ام-از-این-زندگی-رهایی-پیدا-کنم-از-ماه-رمضان-تا-به-حال-از-کارش-به-دلیل-اعتیاد-بی-کار-شده-ومیگوید-از-من-درخواست-کار-خلاف-کردند-انجام-ندادم-اخراجم-کردند-آیا-من-میتوانم-به-مهریه-ام-رسم
با عرض سلام، در خصوص مهریه شما می توانید داد خواست مطالبه دهید چون در هر صورت قابل مطالبه می باشد. به نظر می رسد که شوهر شما با این توضیحات دچار بیماری می باشد و احتیاج به مشاوره پزشکی دارد. در صورت عدم معالجه، از باب عسر و حرج و عدم تامین جانی می توانید به دادگاه مراجعه و دادخواست طلاق بدهید که موفقیت شما در این پرونده منوط به اثبات بیماری ایشان از طریق کارشناس مربوطه یعنی پزشکی قانونی است و در موارد ، تهدید و یا احیانا ایراد ضرب و جرح، با طرح شکایت کیفر ی و قطعیت حکم. می توانید طرح دعوای طلاق و یا تقاضای مسکن علی حده نمایید که در خصوص اعتیاد نیز با اثبات اعتیاد ایشان و به شرطی که اثبات شود نامبرده به این دلیل قادر به انجام وظایف زناشویی و یا تامین نفقه نمی باشد، شمامیتوانید طلاق بگیرید و یا در مسکن دیگری سکنی گزینید که البته این امر نیز منوط به امضای شرط مربوطه در سند ازدواج می باشد.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.