×

با سلام برای دو قطعه زمین از پلاک 138 مسگرآباد (بخش 12) که در سنوات

با سلام برای دو قطعه زمین از پلاک 138 مسگرآباد (بخش 12) که در سنوات قبل طی رای هیئت ماده واحده منابع طبیعی شهرستان ری، ملی اعلام شده درخواست وکیل دارم.

با-سلام-
-برای-دو-قطعه-زمین-از-پلاک-138-مسگرآباد-(بخش-12)-که-در-سنوات-قبل-طی-رای-هیئت-ماده-واحده-منابع-طبیعی-شهرستان-ری،-ملی-اعلام-شده-درخواست-وکیل-دارم.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.