×

شخصی جرم موضوع ماده558 قانون مجازات اسلامی محکوم میشود آیا قاضی میتوان

شخصی جرم موضوع ماده558 قانون مجازات اسلامی محکوم میشود آیا قاضی میتواند مجازات حبس وی را به مجازات جایگزین حبس اعمال نماید .در صورت توبه وی تکلیف مجازات چه میشود . در صورت جنون شخص پس از قطعیت حکم تکلیف مجازات وی چه میشود

شخصی-جرم-موضوع-ماده558-قانون-مجازات-اسلامی-محکوم-میشود-آیا-قاضی-میتواند-مجازات-حبس-وی-را-به-مجازات-جایگزین-حبس-اعمال-نماید-.در-صورت-توبه-وی-تکلیف-مجازات-چه-میشود-.-در-صورت-جنون-شخص-پس-از-قطعیت-حکم-تکلیف-مجازات-وی-چه-میشود
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.