×

سلام وقت بخیر_ احتراما به عرض میرسانم شخصی با داشتن وکالت اقدام به ف

سلام وقت بخیر_ احتراما" به عرض میرسانم شخصی با داشتن وکالت اقدام به فروش قطعه زمینی به شرکتی جهت انجام مشارکت مینماید،‌پس از گذشت چند سال و اختلاف بین شرکا ، ایشان که خود مدیرعامل این شرکت بوده در سال 93 اقدام به انتقال زمین به نام خود مینماید که بر همین اساس ، اینجانب اقدام به شکایت کیفری فروش مال غیر نمودم که در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 دادگستری اصفهان ، ایشان را مشمول بند 3 ماده 258 قانون تجارت دانسته و به یکسال حبس محکوم مینماید در همین بین اینجانب نسبت به انحلال شرکت نیز شکایت و حکم به انحلال شرکت نیز صادر و قطعی شده است ،،، سوال پیش آمده اینجاست اول اینکه :در خصوص گرفتن سهم خودم از زمین مطرح شده که در حال حاضر کل سند زمین به نام فرد یاد شده است میتوانم ابطال سند ایشان را راسا" از دادگاه بخواهم یا اینکه چون زمین طی قرار دادی به شرکت منحله فعلی و سهامداران آن فروخته شده باید دادخواست از طریق مدیر تصفیه اقدام شود؟ دوم اینکه: آیا باید ابطال سند زمین از دادگاه خواسته شود یا ابطال وکالتی که طی آن ایشان توانسته زمین را به نام خود انتقال دهد البته توضیح اینکه ایشان بعد از فروش زمین وکالت خود را به همان شرکن تفویض نموده؟ و اما در آخر اینکه آیا میتوانم اجرت المثل زمین را هم از تاریخی که به نام این فرد شده از دادگاه مطالبه و درخواست نمایم؟

سلام--وقت-بخیر_-احتراما
سلام سمت شما در ارتباط با شکایت کیفری معلوم نیست؟ بر فرض که یکی از اعضا شرکت باشید . با توجه به فروش زمین بنام شرکت بایستی بعد از رای کیفری اقدام به ابطال سند هم می کردید. به هر حال اینکار نشده و چون بعد از شکایت کیفری شرکت را هم منحل نموده اید عهده دار تمام امور مدیر تصفیه می باشد . و باید اقدام به ابطال سند کند. شخصا نمی توانید بعنوان سهم خود اقدام کنید و مدیر تصفیه زمین را بعنوان اموال شرکت به فروش می رساند و مطابق با قانون بین سهامداران تقسیم می نمایند. جرت المثل هم مدیر تصفیه می تواند اقدام کند

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.