×

سلام شخصی من را به زور به داخل مغازه برد وبابت طلبش گوشی ام راگرفت شکا

سلام شخصی من را به زور به داخل مغازه برد وبابت طلبش گوشی ام راگرفت شکایت کردم قاضی مدارک مالکیت گوشی راخواست که تحویل کلانتری دادم و کوشی هم در کلانتری ضبط شد بعد از بررسی های که قاضی انجام داده و متشاکی 3شاهد برده کلانتری که اظهار کردند که من خودم گوشی رادادم به متشاکی قاضی حکم به منع تعقیب داده وگوشی را به متشاکی برگرداند و عملا با زور گیر همکاری کرد ازتون میخوام کمکم کنید

سلام-شخصی-من-را-به-زور-به-داخل-مغازه-برد-وبابت-طلبش-گوشی-ام-راگرفت-شکایت-کردم-قاضی-مدارک-مالکیت-گوشی-راخواست-که-تحویل-کلانتری-دادم-و-کوشی-هم-در-کلانتری-ضبط-شد-بعد-از-بررسی-های-که-قاضی-انجام-داده-و-متشاکی-3شاهد-برده-کلانتری-که-اظهار-کردند-که-من-خودم-گوشی-رادادم-به-متشاکی-قاضی-حکم-به-منع-تعقیب-داده-وگوشی-را-به-متشاکی-برگرداند-و-عملا-با-زور-گیر-همکاری-کرد-ازتون-میخوام-کمکم-کنید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.