×

با سلام.سوالم در خصوص خاتمه توافقی قرارداد پیمانکاری است.همانطوریکه می

با سلام.سوالم در خصوص خاتمه توافقی قرارداد پیمانکاری است.همانطوریکه میدانید در شرایط عمومی پیمان برای قطع همکاری بین پیمانکار و کارفرما قبل از رسیدن به 25 درصد مبلغ قرارداد صرفا از طریق ماده 46 یا 48 امکان پذیر است که در هر دو صورت برای کارفرما و پیمانکار تبعات مالی و حقوقی در پی دارد.حال میخواهم بدانم چگونه میتوان قراردادی را با شرایط گفته شده به صورت توافقی قطع همکاری کرد در حالیکه هیچگونه تبعاتی برای طرفین نداشته باشد و راه هرگونه ادعا، اعتراض و دعوی را برای طرفین ببندد؟

با-سلام.سوالم-در-خصوص-خاتمه-توافقی-قرارداد-پیمانکاری-است.همانطوریکه-میدانید-در-شرایط-عمومی-پیمان-برای-قطع-همکاری-بین-پیمانکار-و-کارفرما-قبل-از-رسیدن-به-25-درصد-مبلغ-قرارداد-صرفا-از-طریق-ماده-46-یا-48-امکان-پذیر-است-که-در-هر-دو-صورت-برای-کارفرما-و-پیمانکار-تبعات-مالی-و-حقوقی-در-پی-دارد.حال-میخواهم-بدانم-چگونه-میتوان-قراردادی-را-با-شرایط-گفته-شده-به-صورت-توافقی-قطع-همکاری-کرد-در-حالیکه-هیچگونه-تبعاتی-برای-طرفین-نداشته-باشد-و-راه-هرگونه-ادعا،-اعتراض-و-دعوی-را-برای-طرفین-ببندد؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.