×

سلام. اینجانب یک واحد آپارتمانی از مسکن مهر را از شخصی خریداری نموده ا

سلام. اینجانب یک واحد آپارتمانی از مسکن مهر را از شخصی خریداری نموده ام. شخص از تحویل واحد امتناع نموده و بعد از شکایت اینجانب واحد را به دست اجرای احکام تصرف نمودیم. حال فروشنده جهت تنظیم و تقسیط وام 4 درصدی آن همکاری نمی نمایدو ماهانه بر مبلغ وام جریمه افزوده می شود. از طرفی بنده با مراجعه به بانک تقسیط وام را منوط به حضور فروشنده و نامه از تعاونی سازنده میباشد. حال چگونه می توانم درخواست دادرسی نمایم. در قرارداد فروش الزام فروشنده به همکاری ذکر شده ولی صحبتی از وام نشده است.

سلام.-اینجانب-یک-واحد-آپارتمانی-از-مسکن-مهر-را-از-شخصی-خریداری-نموده-ام.-شخص-از-تحویل-واحد-امتناع-نموده-و-بعد-از-شکایت-اینجانب-واحد-را-به-دست-اجرای-احکام-تصرف-نمودیم.-حال-فروشنده-جهت-تنظیم-و-تقسیط-وام-4-درصدی-آن-همکاری-نمی-نمایدو-ماهانه-بر-مبلغ-وام-جریمه-افزوده-می-شود.-از-طرفی-بنده-با-مراجعه-به-بانک-تقسیط-وام-را-منوط-به-حضور-فروشنده-و-نامه-از-تعاونی-سازنده-میباشد.-حال-چگونه-می-توانم-درخواست-دادرسی-نمایم.-در-قرارداد-فروش-الزام-فروشنده-به-همکاری-ذکر-شده-ولی-صحبتی-از-وام-نشده-است.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.