×

سلام پدر بنده در کودکی ام فوت نموده . حضانت من خود به خود به پدر بزرگ

سلام پدر بنده در کودکی ام فوت نموده . حضانت من خود به خود به پدر بزرگ رسید و ولی من مادرم بود . ملکی از مادر بزرگم مرحومم که پیش از پدرم فوت کرده بود به من و عمویم و پدر بزرگم میرسید از انجا که حضانت بنده با پدر بزرگم بود سهم بنده از ملک را شاید به یک دهم ارزش واقعی به عمویم فروحت که همچنان پس از فوت پدر بزرگم مالک انجاست. هیچ راهی نیس که این حق به طریقی برگردد؟

سلام-پدر-بنده-در-کودکی-ام-فوت-نموده-.-حضانت-من-خود-به-خود-به-پدر-بزرگ-رسید-و-ولی-من-مادرم-بود-.-ملکی-از-مادر-بزرگم-مرحومم-که-پیش-از-پدرم-فوت-کرده-بود-به-من-و-عمویم-و-پدر-بزرگم-میرسید-از-انجا--که-حضانت-بنده-با-پدر-بزرگم-بود-سهم-بنده-از-ملک-را-شاید-به-یک-دهم-ارزش-واقعی-به-عمویم-فروحت-که-همچنان-پس-از-فوت-پدر-بزرگم-مالک-انجاست.-هیچ-راهی-نیس-که-این-حق-به-طریقی-برگردد؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.