×

با سلام لطفاً به این سوال فوری جواب دهید ممنونم. اگر مردی به صورت محد

با سلام لطفاً به این سوال فوری جواب دهید ممنونم. اگر مردی به صورت محدود به مواد مخدر تریاک اعتیاد داشته باشد و خانه و شغلی با درآمد متوسط داشته باشد وهمسر وی نیز دچار مشکلات روحی بوده و دارای 2 فرزند دختر باشند و زن تقاضای طلاق کند آیا فرزندان را به پدر میدهند یا مادر؟ در حالیکه پدر امکان نگهداری از فرزندان را ندارد و آیا میتواند با مراجعه به دادگاه تقاضای رسیدگی هب مشکل روحی همسرش را بنماید؟

با-سلام-لطفاً-به-این-سوال-فوری-جواب-دهید-ممنونم.
اگر-مردی-به-صورت-محدود-به-مواد-مخدر-تریاک-اعتیاد-داشته-باشد-و-خانه-و-شغلی-با-درآمد-متوسط-داشته-باشد-وهمسر-وی-نیز-دچار-مشکلات-روحی-بوده-و-دارای-2-فرزند-دختر-باشند-و-زن-تقاضای-طلاق-کند-آیا-فرزندان-را-به-پدر-میدهند-یا-مادر؟-در-حالیکه-پدر-امکان-نگهداری-از-فرزندان-را-ندارد-و-آیا-میتواند-با-مراجعه-به-دادگاه-تقاضای-رسیدگی-هب-مشکل-روحی-همسرش-را-بنماید؟
وکیل  باسلام حضانت فرزندان تا 7 سالگی با مادر می باشد و پس از آن نیز دادگاه اختیار دارد تا بعد از طلاق هرکس را (بر اساس مصلحت کودک )مناسب ترمی بیند برای حضانت کودک انتخاب کند. دادگاه باید به این نتیجه برسد که بودن کودک نزد یکی از پدر و مادر به ضرر وی است . مشکل روانی در حد جنون مانع اجرای حق حضانت است و اگر کمتر از جنون باشد( در حد بیماری روحی) مانع حق حضانت نیست. همچنین در صورتی که اعتیاد پدر سلامت روحی یا جسمی کودک را به خطر اندازد وی صلاحیت حضانت را ندارد. در واقع صلاحیت یکی از والدین برای حضانت طفل بسته به نظر دادگاه و مصلحت خود طفل می باشد. موفق باشید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.