×

یک دختر خانمی شکایت کرده در مورد اخاذی و پخش عکسهای خانوادگی و مزاحمت

یک دختر خانمی شکایت کرده در مورد اخاذی و پخش عکسهای خانوادگی و مزاحمت تلفنی وگخش در سایتهای صیغه در بازپرسی به دلیله اینکه دلایل کافی نبوده حاضر نشد بنده را احضار کنه توسط معاون دادستان حکم جلب بدونه سابقه احضار با اذن ورد به منزل وتوقیف کامپیوتر برای برسی با توجه به اخاذی که شاهد ومدرکی براخاذی نبوده و در مورد عکس به وسیله اینترنت سایتها در هارد ذخیره میشه و اگر پاک بکنی با نرم افزاری قابله بازگشته به وسیله اداره اگاهی چیزی یافت نشد در گزارش اعلام کرده و بازپرس هم منع تعقیب صادر کرده ایا من در مورد تهمت اون خانم و دستور جلب و بازادشت معاون دادستان میتونم اعاده حثیت کنم و بنده از اوراق گزارش مامور و دستور جلب و شکایت شکی میتونم کپی برداری کنم اگر میتونم به استناد چه قانونی چون تقاضا کردم ندادند اگر بخوام وکیل بگیرم چقدر هزینه داره لطفا بنده را راهنماوی کنید

یک-دختر-خانمی-شکایت-کرده-در-مورد-اخاذی-و-پخش-عکسهای-خانوادگی-و-مزاحمت-تلفنی-وگخش-در-سایتهای-صیغه-در-بازپرسی-به-دلیله-اینکه-دلایل-کافی-نبوده-حاضر-نشد-بنده-را-احضار-کنه-توسط-معاون-دادستان-حکم-جلب-بدونه-سابقه-احضار-با-اذن-ورد-به-منزل-وتوقیف-کامپیوتر-برای-برسی-با-توجه-به-اخاذی-که-شاهد-ومدرکی-براخاذی-نبوده-و-در-مورد-عکس-به-وسیله-اینترنت-سایتها-در-هارد-ذخیره-میشه-و-اگر-پاک-بکنی-با-نرم-افزاری-قابله-بازگشته-به-وسیله-اداره-اگاهی-چیزی-یافت-نشد-در-گزارش-اعلام-کرده-و-بازپرس-هم-منع-تعقیب-صادر-کرده-ایا-من-در-مورد-تهمت-اون-خانم-و-دستور-جلب-و-بازادشت-معاون-دادستان-میتونم-اعاده-حثیت-کنم-و-بنده-از-اوراق-گزارش-مامور-و-دستور-جلب-و-شکایت-شکی-میتونم-کپی-برداری-کنم-اگر-میتونم-به-استناد-چه-قانونی-چون-تقاضا-کردم-ندادند-اگر-بخوام-وکیل-بگیرم-چقدر-هزینه-داره-لطفا-بنده-را-راهنماوی-کنید
با عرض معذزت در خصوص تاخیر در پاسخ: 1-چنانچه اتهام انتسابی به شما اثبات نگردد شما می توانید به استناد ماده 697 قانون مجازات اسلامی علیه شاکی شکایت خود را تقدیم دادسرا نمائید. 2-طبق ماده 73 قانون آئین دادرسی در امور کیفری شاکی حق دارد از صورتجلسات تحقیقات مقدماتی با هزینه شخصی خود در صورتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشدرونوشت بگیرد ولی در ماده 190 همین قانون آمده است که در مواردی که تحقیقات تکمیل وبرای انجام محاکمه وقت تعین شده باشد متهم یا وکیل او می تواند پیش از شروع محاکمه اطلاعات لازم را تحصیل نماید . 3-حق الوکاله وکیل در امور کیفری طبق تعرفه یا به صورت توافقی تعین میگردد.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.