×

با سلام خسته نباشید پدرم 8سال پیش طی یک کاغذ که با دست خط خودش ان را ن

با سلام خسته نباشید پدرم 8سال پیش طی یک کاغذ که با دست خط خودش ان را نوشته ودر حضور 3 نفر شاهد که یکی از انها فوت کرده قسمت همکف ساختمان مسکونی خود را به من بخشیدوان را امضا واثر انگشت زد سال بعد ساختمان را اپارتمان کرد ویک واحد در طبقه دوم همانجا به من دادومن از 6سال پیش همراه شوهر وفرزندم در انجا ساکن شدیم ولی با همان کاغذ دو سال پیش وشفاهی قرار شدهر موقع سند حاضر شد انجا را به نام من بزند ولی حالا از این کار امتناع میکندبا توجه به این که من فرزندش هستم و ان کاغذمربوط به محلی میباشد که اکنون تغییر وضعیت داده واز همکف بصورت واحد اپارتمانی درامده ایا من میتوانم در انجا حقی داشته باشم لازم به ذکر است که مادر این جانب 30 سال پیش از پدرم جدا شد وبدون دریافت حق وحقوقش برای همیشه رفت وهیچ ادعایی هم ندارد 22 سال بعد پدرم ظاهرا برا ی جبران گذشته این کاغذ رابه نشان مهریه مادرم نوشت وان را به من که تنها فرزندشان هستم داد حالا پدرم به خاطر فشار فرزندان زن دیگرش از کار خود پشیمان شده وسند واحد احداثی جدید را به نام من نمی زند ایا من می توانم واحدی راکه 6سال در قبض من است با کاغذی که مربوط به بنای قبلی ساختمان است تصرف کنم طرف دعوای من پدرم است من چگونه میتوانم بدون شکایت جدی پدرم را قانع کنم که بر سر قرار ودست نوشته اش بماند با تشکر

با-سلام-خسته-نباشید-پدرم-8سال-پیش-طی-یک-کاغذ-که-با-دست-خط-خودش-ان-را-نوشته-ودر-حضور-3-نفر-شاهد-که-یکی-از-انها-فوت-کرده-قسمت-همکف-ساختمان-مسکونی-خود-را-به-من-بخشیدوان-را-امضا-واثر-انگشت-زد-سال-بعد-ساختمان-را-اپارتمان-کرد-ویک-واحد-در-طبقه-دوم-همانجا-به-من-دادومن-از-6سال-پیش-همراه-شوهر-وفرزندم-در-انجا-ساکن-شدیم-ولی-با-همان-کاغذ-دو-سال-پیش-وشفاهی-قرار-شدهر-موقع-سند-حاضر-شد-انجا-را-به-نام-من-بزند-ولی-حالا-از-این-کار-امتناع-میکندبا-توجه-به-این-که-من-فرزندش-هستم-و--ان-کاغذمربوط-به-محلی-میباشد-که-اکنون-تغییر-وضعیت-داده-واز-همکف-بصورت-واحد-اپارتمانی-درامده-ایا-من-میتوانم-در-انجا-حقی-داشته-باشم-لازم-به-ذکر-است-که-مادر-این-جانب-30-سال-پیش-از-پدرم-جدا-شد-وبدون-دریافت-حق-وحقوقش--برای-همیشه-رفت--وهیچ-ادعایی-هم-ندارد-22-سال-بعد-پدرم-ظاهرا-برا-ی-جبران-گذشته--این-کاغذ-رابه-نشان-مهریه-مادرم-نوشت-وان-را-به-من-که-تنها-فرزندشان-هستم-داد-حالا-پدرم-به-خاطر-فشار-فرزندان-زن-دیگرش-از-کار-خود-پشیمان-شده-وسند-واحد-احداثی-جدید-را-به-نام-من-نمی-زند-ایا-من-می-توانم-واحدی-راکه-6سال-در--قبض-من-است-با-کاغذی-که-مربوط-به-بنای-قبلی-ساختمان-است-تصرف-کنم--طرف-دعوای-من-پدرم-است-من-چگونه-میتوانم-بدون-شکایت-جدی-پدرم-را-قانع-کنم-که-بر-سر-قرار-ودست-نوشته-اش-بماند--با-تشکر
وکیل  با سلام با توجه به اینکه شما قصد دارید ابتدائا از طرق دوستانه تری استفاده نمائید به شما توصیه می کنم: اولا: با استناد به ماده 156 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن اشاره به قرارداد عادی اولیه ، شهود موجود و قرارداد شفاهی ثانویه ، اظهارنامه ای برای پدر تان ارسال نماییدو از وی بخواهید ظرف مدت زمانی معین در دفترخانه ثبت اسناد رسمی حاضر و ملک مورد بحث را به شما انتقال دهد. ثانیا در صورتی که نامبرده از انجام این امر امتناع ورزید می توانید به استناد مواد 10، 219،220و225 قانون مدنی دعوای خود را از طریق تقدیم دادخواست حقوقی الزام به انتقال و تنظیم سند رسمی ، در دادگاه صالح مطرح نمایید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.