با سلام خدمت شما یک مشکل بزرگی پیدا کرده ام که نیازمند راهنمائی شما ه

با سلام خدمت شما یک مشکل بزرگی پیدا کرده ام که نیازمند راهنمائی شما هستم من و شریکم سال 1348 شش سهم از 141 سهم مشاع زمینی به پلاک اصلی 1826 و بدون پلاک فرعی از فروشنده اولی (x) خریداری کردیم (که در حال حاضر در قید حیات هستند) که این 6 سهم 1000 متر زمین است و به صورت سند رسمی و بعدا در چند سال بعد با ارائه همین سند رسمی به اداره ثبت درخواست ماده 147 کردیم و در سال 1377 سند منگوله دار را گرفتیم که در آن سند متراژ زمین من 505 با پلاک اصلی 1826 و پلاک فرعی 416 قید شده است (ما بقی از 1000 متر برای شریکم سند شده است) که در حال حاضر آن را حصار کشی و یک مقداری هم ساخت و ساز کرده ایم. و اما 2 سال بعد از خرید زمین فوق یعنی در سال 1350 یک قطعه زمین به متراژ 1000 متر از پلاک اصلی 1826 و بدون قید پلاک فرعی از خریدار دومی (y) خریداری کردم به صورت سند عادی به قیمت 10000 تومان که 7000 تومان آن به صورت 2 فقره چک به شماره 1111 و 2222 (مربوط به بانک سپه آن زمان) و مبلغ ما بقی که 3000 تومان است طی 6 ماه پرداخت شود و فروشنده دوم هم متعهد شده بود که طی این مدت کارهای حصر وراثت را انجام دهد و قباله را به نام ما کند و در زیر این سند عادی من به عنوان خریدار امضا کردم و فروشنده هم انگشت گذاشته و معتمد شهر در آن زمان آن اثر انگشت را گواهی کرده. بعد از گذشت 3 یا 4 ماه از خرید زمین فوق(زمین دوم که از آقای y خریداری کرده بودیم) که نتوانستم موقعیت آن را پیدا کنم یکی از دوستان به من پیشنهاد کرد که من برای تو موقعیت زمین را پیدا می کنم و من هم در زیر آن سند عادی این جمله را نوشتم (این قولنامه را واگذار آقای حسین(همین دوستم) نمودم و زیر آن را امضا نمودم) و نه دوستم زیر آن را امضا کرد و نه شاهدی زیر آن را امضا کرد، بعدا فروشنده دوم آقای y نتوانست کارهای حصر وراثت را انجام دهد و یکسری مشکلات دیگر هم باعث شد که بنده چکها را پس گرفته و از بین ببرم و از معامله صرفنظر کنم ولی این سند عادی همچنین نزد دوستم ماند(با این که پیگیری کردم ولی هر دفعه بهانه آورد و تحویل نداد) تا اینکه دوستم در سال 1374 فوت نمود و چند سال پیش هم فروشنده زمین دوم (آقای y) هم فوت شد. حال مشکلی که پیش آمده این است که وراث دوستم(آقای حسین) سند عادی را پیدا کرده و با گرفتن وکیل و دادن دادخواست مدعی شده اند مه من در سال 1350 هزار متر زمین پلاک اصلی 1826 به پدر آنها فروخته ام و بعدا درخواست سند رسمی از اداره ثبت کرده و با پلاک فرعی 416 به ثبت رسانده ام و حال چون در حال حاضر مالک 505 متر از این زمین هستم خواهان ابطال سند کرده اند (در ضمن من قبل از اقامه دعوای آنها مقداری از این زمین که سند رسمی از آن را دارم به فرزندتنم واگذار کرده ام به صورت سند رسمی). بینهایت از شما عزیزان سپاسگذارم.

با-سلام-خدمت-شما
یک-مشکل-بزرگی-پیدا-کرده-ام-که-نیازمند-راهنمائی-شما-هستم

من-و-شریکم-سال-1348-شش-سهم-از-141-سهم-مشاع-زمینی-به-پلاک-اصلی-1826-و-بدون-پلاک-فرعی-از-فروشنده-اولی-(x)-خریداری-کردیم-(که-در-حال-حاضر-در-قید-حیات-هستند)-که-این-6-سهم-1000-متر-زمین-است-و-به-صورت-سند-رسمی-و-بعدا-در-چند-سال-بعد-با-ارائه-همین-سند-رسمی-به-اداره-ثبت-درخواست-ماده-147-کردیم-و-در-سال-1377-سند-منگوله-دار-را-گرفتیم-که-در-آن-سند-متراژ-زمین-من-505-با-پلاک-اصلی-1826-و-پلاک-فرعی-416-قید-شده-است-(ما-بقی-از-1000-متر-برای-شریکم-سند-شده-است)-که-در-حال-حاضر-آن-را-حصار-کشی-و-یک-مقداری-هم-ساخت-و-ساز-کرده-ایم.

و-اما-2-سال-بعد-از-خرید-زمین-فوق-یعنی-در-سال-1350-یک-قطعه-زمین-به-متراژ-1000-متر-از-پلاک-اصلی-1826-و-بدون-قید-پلاک-فرعی-از-خریدار-دومی-(y)-خریداری-کردم-به-صورت-سند-عادی-به-قیمت-10000-تومان-که-7000-تومان-آن-به-صورت-2-فقره-چک-به-شماره-1111-و-2222-(مربوط-به-بانک-سپه-آن-زمان)-و-مبلغ-ما-بقی-که-3000-تومان-است-طی-6-ماه-پرداخت-شود-و-فروشنده-دوم-هم-متعهد-شده-بود-که-طی-این-مدت-کارهای-حصر-وراثت-را-انجام-دهد-و-قباله-را-به-نام-ما-کند-و-در-زیر-این-سند-عادی-من-به-عنوان-خریدار-امضا-کردم-و-فروشنده-هم-انگشت-گذاشته-و-معتمد-شهر-در-آن-زمان-آن-اثر-انگشت-را-گواهی-کرده.

بعد-از-گذشت-3-یا-4-ماه-از-خرید-زمین-فوق(زمین-دوم-که-از-آقای-y--خریداری-کرده-بودیم)-که-نتوانستم-موقعیت-آن-را-پیدا-کنم-یکی-از-دوستان-به-من-پیشنهاد-کرد-که-من-برای-تو-موقعیت-زمین-را-پیدا-می-کنم-و-من-هم-در-زیر-آن-سند-عادی-این-جمله-را-نوشتم
(این-قولنامه-را-واگذار-آقای-حسین(همین-دوستم)-نمودم-و-زیر-آن-را-امضا-نمودم)
و-نه-دوستم-زیر-آن-را-امضا-کرد-و-نه-شاهدی-زیر-آن-را-امضا--کرد،-بعدا-فروشنده-دوم-آقای-y-نتوانست-کارهای-حصر-وراثت-را-انجام-دهد-و-یکسری-مشکلات-دیگر-هم-باعث-شد-که-بنده-چکها-را-پس-گرفته-و-از-بین-ببرم-و-از-معامله-صرفنظر-کنم-ولی-این-سند-عادی-همچنین-نزد-دوستم-ماند(با-این-که-پیگیری-کردم-ولی-هر-دفعه-بهانه-آورد-و-تحویل-نداد)-تا-اینکه-دوستم-در-سال-1374-فوت-نمود-و-چند-سال-پیش-هم-فروشنده-زمین-دوم-(آقای-y)-هم-فوت-شد.
حال-مشکلی-که-پیش-آمده-این-است-که-وراث-دوستم(آقای-حسین)-سند-عادی-را--پیدا-کرده-و-با-گرفتن-وکیل-و-دادن-دادخواست-مدعی-شده-اند-مه-من-در-سال-1350-هزار-متر-زمین-پلاک-اصلی-1826-به-پدر-آنها-فروخته-ام-و-بعدا-درخواست-سند-رسمی-از-اداره-ثبت-کرده-و-با-پلاک-فرعی-416-به-ثبت-رسانده-ام-و-حال-چون-در-حال-حاضر-مالک-505-متر-از-این-زمین-هستم-خواهان-ابطال-سند-کرده-اند-(در-ضمن-من-قبل-از-اقامه-دعوای-آنها-مقداری-از-این-زمین-که-سند-رسمی-از-آن-را-دارم-به-فرزندتنم-واگذار-کرده-ام-به-صورت-سند-رسمی).
بینهایت-از-شما-عزیزان-سپاسگذارم.
وکیل  با سلام شما می توانید از طریق استماع شهادت شهود ، تفاوت دو زمین و در واقع دو قرارداد اول و دوم را به اثبات رسانده و ضمن جلب نظر کارشناس ، بخواهید که طبق قولنامه ی عادی که ورثه ارائه نموده اند مکان زمین را مشخص کرده تا تفاوت آن دو آشکار گردد. در ضمن به شما توصیه می نمایم در اینخصوص از وجود یک وکیل دادگستری کمک بگیرید. موفق باشید.

    

پست های مرتبط

با سلام و احترام ساکن ساختمانی 5+1 طبقه هستیم (1 طبقه تجاری و 5 طبقه مسکونی شامل 10 واحد) که پایان کار آن مربوط به حداکثر 5 سال پیش است و میبایست طبق قانون، سازنده پمپ و مخزن آب نصب نماید ولی بدون این تجهیزات کار تمام و ساختمان در حال استفاده است. بنابر مشکلات پیش آمده مربوط به فشار آب که در طبقات بالاتر شدیدتر است، تصمیم به نصب پمپ و مخزن گرفته ایم. با وجود تفاوق جمعی در خصوص نصب پمپ، ساکنین طبقه اول (دو واحد) اصرار به پرداخت نصف یا یک سوم سهم خود را دارند. خواهشمند است حکم قانونی سهم واحدها در خصوص نصب پمپ و مخزن را اعلام فرمایید. با تشکر

سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند

مشاهده پاسخ کامل

آیا سازمان امور مالیاتی کشور قبل از صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث مربوط به املاک ثبتی متوفی و تعیین میزان قابل تحویل یا انتقال به وراث، از سازمان ثبت املاک در مورد وضعیت مالکیت پلاک های ثبتی مزبور استعلام مینماید یا خیر؟

سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و احترام. سه ساله که ازدواج کردم اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، جهنم واقعی رو تحمل می کنم و ذهن و روانم به هم ریخته. بنابراین تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 114 سکه است و من یک آپارتمان 100 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ و سوال دیگر اینکه اصلا اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، باز هم مستثنیات دین وجود دارد یا نه؟ و آیا با توجه به دارایی های من، می توان مهریه را تقسیط و بخشی را پیش پرداخت کرد؟ ممنون

سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد

مشاهده پاسخ کامل

سلام وقت بخیر بنده به یک دفتر که واردات ماینر انجام میده مراجعه کردم و طی یک قراردادی ۲ دستگاه ماینر به مبلغ ۶۵ میلیون خریداری کردم و قراردادی بین بنده و اونها نوشته شد و دو چک بدون تاریخ جهت ضمانت به بنده دادن و توی اون قرارداد هم ذکر شد که چک ها جهت ضمانت هست از اونجا که ماینر یک دستگاه غیر قانونی است و بنظر می‌رسد معامله نامشروع و باطل است آیا وصول مبلغ چک توسط بنده امکان پذیر است؟

به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد

مشاهده پاسخ کامل

باسلام بابت یک پرونده درمرحله دادسرامتهم به 6.5میلیون تحصیل مال نامشروع شدم لیکن قبول نکردم حال بابررسی جدید مبلغ 4میلیون دیگر اضافه گرددید بابت اتهام اولیه به قرارکفالت محکوم شدم الان چه اتفاق جدیدی پیش میاد >باتشکر

سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغ‌زیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.