×

سلام من کارمن اداره ای دولتی هستم جهت ضمانت وام برای خودم حکم کارگزینی

سلام من کارمن اداره ای دولتی هستم جهت ضمانت وام برای خودم حکم کارگزینی و نامه کسر حقوق با مهرو امضای جعلی درست کرده و به بانک داده ام قضیه لو رفته و ظاهرا علیه من شکایت کرده اند میخواستم ببینم حکم دادگاه چیست در ضمن بنده هیچگونه سابقه ای ندارم

سلام-من-کارمن-اداره-ای-دولتی-هستم-جهت-ضمانت-وام-برای-خودم-حکم-کارگزینی-و-نامه-کسر-حقوق-با-مهرو-امضای-جعلی-درست-کرده-و-به-بانک-داده-ام-قضیه-لو-رفته-و-ظاهرا-علیه-من-شکایت-کرده-اند-میخواستم-ببینم-حکم-دادگاه-چیست-در-ضمن-بنده-هیچگونه-سابقه-ای-ندارم

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.