×

با سلام خدمت شما یک مشکل بزرگی پیدا کرده ام که نیازمند راهنمائی شما ه

با سلام خدمت شما یک مشکل بزرگی پیدا کرده ام که نیازمند راهنمائی شما هستم من و شریکم سال 1348 شش سهم از 141 سهم مشاع زمینی به پلاک اصلی 1826 و بدون پلاک فرعی از فروشنده اولی (x) خریداری کردیم (که در حال حاضر در قید حیات هستند) که این 6 سهم 1000 متر زمین است و به صورت سند رسمی و بعدا در چند سال بعد با ارائه همین سند رسمی به اداره ثبت درخواست ماده 147 کردیم و در سال 1377 سند منگوله دار را گرفتیم که در آن سند متراژ زمین من 505 با پلاک اصلی 1826 و پلاک فرعی 416 قید شده است (ما بقی از 1000 متر برای شریکم سند شده است) که در حال حاضر آن را حصار کشی و یک مقداری هم ساخت و ساز کرده ایم. و اما 2 سال بعد از خرید زمین فوق یعنی در سال 1350 یک قطعه زمین به متراژ 1000 متر از پلاک اصلی 1826 و بدون قید پلاک فرعی از خریدار دومی (y) خریداری کردم به صورت سند عادی به قیمت 10000 تومان که 7000 تومان آن به صورت 2 فقره چک به شماره 1111 و 2222 (مربوط به بانک سپه آن زمان) و مبلغ ما بقی که 3000 تومان است طی 6 ماه پرداخت شود و فروشنده دوم هم متعهد شده بود که طی این مدت کارهای حصر وراثت را انجام دهد و قباله را به نام ما کند و در زیر این سند عادی من به عنوان خریدار امضا کردم و فروشنده هم انگشت گذاشته و معتمد شهر در آن زمان آن اثر انگشت را گواهی کرده. بعد از گذشت 3 یا 4 ماه از خرید زمین فوق(زمین دوم که از آقای y خریداری کرده بودیم) که نتوانستم موقعیت آن را پیدا کنم یکی از دوستان به من پیشنهاد کرد که من برای تو موقعیت زمین را پیدا می کنم و من هم در زیر آن سند عادی این جمله را نوشتم (این قولنامه را واگذار آقای حسین(همین دوستم) نمودم و زیر آن را امضا نمودم) و نه دوستم زیر آن را امضا کرد و نه شاهدی زیر آن را امضا کرد، بعدا فروشنده دوم آقای y نتوانست کارهای حصر وراثت را انجام دهد و یکسری مشکلات دیگر هم باعث شد که بنده چکها را پس گرفته و از بین ببرم و از معامله صرفنظر کنم ولی این سند عادی همچنین نزد دوستم ماند(با این که پیگیری کردم ولی هر دفعه بهانه آورد و تحویل نداد) تا اینکه دوستم در سال 1374 فوت نمود و چند سال پیش هم فروشنده زمین دوم (آقای y) هم فوت شد. حال مشکلی که پیش آمده این است که وراث دوستم(آقای حسین) سند عادی را پیدا کرده و با گرفتن وکیل و دادن دادخواست مدعی شده اند مه من در سال 1350 هزار متر زمین پلاک اصلی 1826 به پدر آنها فروخته ام و بعدا درخواست سند رسمی از اداره ثبت کرده و با پلاک فرعی 416 به ثبت رسانده ام و حال چون در حال حاضر مالک 505 متر از این زمین هستم خواهان ابطال سند کرده اند (در ضمن من قبل از اقامه دعوای آنها مقداری از این زمین که سند رسمی از آن را دارم به فرزندتنم واگذار کرده ام به صورت سند رسمی). بینهایت از شما عزیزان سپاسگذارم.

با-سلام-خدمت-شما
یک-مشکل-بزرگی-پیدا-کرده-ام-که-نیازمند-راهنمائی-شما-هستم

من-و-شریکم-سال-1348-شش-سهم-از-141-سهم-مشاع-زمینی-به-پلاک-اصلی-1826-و-بدون-پلاک-فرعی-از-فروشنده-اولی-(x)-خریداری-کردیم-(که-در-حال-حاضر-در-قید-حیات-هستند)-که-این-6-سهم-1000-متر-زمین-است-و-به-صورت-سند-رسمی-و-بعدا-در-چند-سال-بعد-با-ارائه-همین-سند-رسمی-به-اداره-ثبت-درخواست-ماده-147-کردیم-و-در-سال-1377-سند-منگوله-دار-را-گرفتیم-که-در-آن-سند-متراژ-زمین-من-505-با-پلاک-اصلی-1826-و-پلاک-فرعی-416-قید-شده-است-(ما-بقی-از-1000-متر-برای-شریکم-سند-شده-است)-که-در-حال-حاضر-آن-را-حصار-کشی-و-یک-مقداری-هم-ساخت-و-ساز-کرده-ایم.

و-اما-2-سال-بعد-از-خرید-زمین-فوق-یعنی-در-سال-1350-یک-قطعه-زمین-به-متراژ-1000-متر-از-پلاک-اصلی-1826-و-بدون-قید-پلاک-فرعی-از-خریدار-دومی-(y)-خریداری-کردم-به-صورت-سند-عادی-به-قیمت-10000-تومان-که-7000-تومان-آن-به-صورت-2-فقره-چک-به-شماره-1111-و-2222-(مربوط-به-بانک-سپه-آن-زمان)-و-مبلغ-ما-بقی-که-3000-تومان-است-طی-6-ماه-پرداخت-شود-و-فروشنده-دوم-هم-متعهد-شده-بود-که-طی-این-مدت-کارهای-حصر-وراثت-را-انجام-دهد-و-قباله-را-به-نام-ما-کند-و-در-زیر-این-سند-عادی-من-به-عنوان-خریدار-امضا-کردم-و-فروشنده-هم-انگشت-گذاشته-و-معتمد-شهر-در-آن-زمان-آن-اثر-انگشت-را-گواهی-کرده.

بعد-از-گذشت-3-یا-4-ماه-از-خرید-زمین-فوق(زمین-دوم-که-از-آقای-y--خریداری-کرده-بودیم)-که-نتوانستم-موقعیت-آن-را-پیدا-کنم-یکی-از-دوستان-به-من-پیشنهاد-کرد-که-من-برای-تو-موقعیت-زمین-را-پیدا-می-کنم-و-من-هم-در-زیر-آن-سند-عادی-این-جمله-را-نوشتم
(این-قولنامه-را-واگذار-آقای-حسین(همین-دوستم)-نمودم-و-زیر-آن-را-امضا-نمودم)
و-نه-دوستم-زیر-آن-را-امضا-کرد-و-نه-شاهدی-زیر-آن-را-امضا--کرد،-بعدا-فروشنده-دوم-آقای-y-نتوانست-کارهای-حصر-وراثت-را-انجام-دهد-و-یکسری-مشکلات-دیگر-هم-باعث-شد-که-بنده-چکها-را-پس-گرفته-و-از-بین-ببرم-و-از-معامله-صرفنظر-کنم-ولی-این-سند-عادی-همچنین-نزد-دوستم-ماند(با-این-که-پیگیری-کردم-ولی-هر-دفعه-بهانه-آورد-و-تحویل-نداد)-تا-اینکه-دوستم-در-سال-1374-فوت-نمود-و-چند-سال-پیش-هم-فروشنده-زمین-دوم-(آقای-y)-هم-فوت-شد.
حال-مشکلی-که-پیش-آمده-این-است-که-وراث-دوستم(آقای-حسین)-سند-عادی-را--پیدا-کرده-و-با-گرفتن-وکیل-و-دادن-دادخواست-مدعی-شده-اند-مه-من-در-سال-1350-هزار-متر-زمین-پلاک-اصلی-1826-به-پدر-آنها-فروخته-ام-و-بعدا-درخواست-سند-رسمی-از-اداره-ثبت-کرده-و-با-پلاک-فرعی-416-به-ثبت-رسانده-ام-و-حال-چون-در-حال-حاضر-مالک-505-متر-از-این-زمین-هستم-خواهان-ابطال-سند-کرده-اند-(در-ضمن-من-قبل-از-اقامه-دعوای-آنها-مقداری-از-این-زمین-که-سند-رسمی-از-آن-را-دارم-به-فرزندتنم-واگذار-کرده-ام-به-صورت-سند-رسمی).
بینهایت-از-شما-عزیزان-سپاسگذارم.
وکیل  با سلام نگران نباشید با مراجعه به یک وکیل مجرب امکان جلوگیری از تضییع حقوق شما هست.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.