×

سلام من مغازه ای خریده ام وتحویل گرفته ام ولی مطلع شده ام که مالک به ی

سلام من مغازه ای خریده ام وتحویل گرفته ام ولی مطلع شده ام که مالک به یکنفر دیگر هم فروخته . در حال حاضر آیا من باید اقدامی بکنم یا خیر ؟

سلام-من-مغازه-ای-خریده-ام-وتحویل-گرفته-ام-ولی-مطلع-شده-ام-که-مالک-به-یکنفر-دیگر-هم-فروخته-.-در-حال-حاضر-آیا-من-باید-اقدامی-بکنم-یا-خیر-؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.