×

با سلام مرحوم پدر بزرگ بنده دارای 2 پلاک ثبتی زمین به صورت مشاع همرا

با سلام مرحوم پدر بزرگ بنده دارای 2 پلاک ثبتی زمین به صورت مشاع همراه مرحوم برادرشان میباشد که برادرشان زودتر فوت میکند و در زمان فوت تنها پدربزرگ بنده وارث ایشان بودند که بعد از انقلاب به عنوان زمین موات در اختیار دولت قرار گرفت و در زمان حیات نسبت به دریافت حد نصاب مالکانه اقدام ننمود سوال اول :آیا قانون دریافت حدنصاب شامل وراث بازمانده خواهد شد یا خیر سوال دوم :آیا وراث میتوانند ادعای حد نصاب مرحوم عموی خود را که تنها وارث قانونی حین فوت پدرشان بوده را نیز نمایند؟ سوال سوم : آیا حدنصاب مالکانه به هر دو سند تعلق میگیرد به میزان هر سند 1000 متر مربع یا خیر با سپاس فراوان

با-سلام-
مرحوم-پدر-بزرگ-بنده-دارای-2-پلاک-ثبتی-زمین-به-صورت-مشاع-همراه-مرحوم-برادرشان-میباشد-که-برادرشان-زودتر-فوت-میکند-و-در-زمان-فوت-تنها-پدربزرگ-بنده-وارث-ایشان-بودند-که-بعد-از-انقلاب-به-عنوان-زمین-موات-در-اختیار-دولت-قرار-گرفت-و-در-زمان-حیات-نسبت-به-دریافت-حد-نصاب-مالکانه-اقدام-ننمود
سوال-اول-:آیا-قانون-دریافت-حدنصاب-شامل-وراث-بازمانده-خواهد-شد-یا-خیر
سوال-دوم-:آیا-وراث-میتوانند-ادعای-حد-نصاب-مرحوم-عموی-خود-را-که-تنها-وارث-قانونی-حین-فوت-پدرشان-بوده-را-نیز-نمایند؟
سوال-سوم-:-آیا-حدنصاب-مالکانه-به-هر-دو-سند-تعلق-میگیرد-به-میزان-هر-سند-1000-متر-مربع-یا-خیر
-
با-سپاس-فراوان
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.