×

با سلام متوفی (مرد)دارای سه پسر از همسر اول میباشدکه همسر و دو پسر هم

با سلام متوفی (مرد)دارای سه پسر از همسر اول میباشدکه همسر و دو پسر همسر اول متوفی قبل از او فوت نموده اند و از همسر دوم که بعد از وی فوت نموده دارای یک فرزند پسر میباشد . لاکن همسر اول از شوهر سابقش دارای دو پسر و سه دختر میباشد لطفا مساعدت نموده سهم الارث هر یک را مشخص نمایید. با تشکر فراوان

با-سلام-متوفی-(مرد)دارای-سه-پسر-از-همسر-اول-میباشدکه-همسر-و-دو-پسر--همسر-اول-متوفی-قبل-از-او-فوت-نموده-اند-و-از-همسر-دوم-که-بعد-از-وی-فوت-نموده-دارای-یک-فرزند-پسر-میباشد-.-لاکن-همسر-اول-از-شوهر-سابقش-دارای-دو-پسر-و-سه-دختر-میباشد-لطفا-مساعدت-نموده-سهم-الارث-هر-یک-را-مشخص-نمایید.-با-تشکر-فراوان
وکیل  از آنجاییکه تنها کسانی از متوفی ارث می برند که حین الفوت زنده باشند یک پسر از همسر اول و همسردوم و پسرش ارث می برند که سهم همسر دوم یک هشتم که این سهم را چون فوت نموده پسرش به قائم مقامی مادر میبرد و بقیه به تساوی بین دو پسر تقسیم می شودو فرزندان همسر اول نیز که از شوهر دیگری هستند ارث نمی برند.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.