×

با سلام شوهرم در عقد نامه قید کرده است که کارمند فروشگاه مخابرات است

با سلام شوهرم در عقد نامه قید کرده است که کارمند فروشگاه مخابرات است و اکنون که تقاضای طلاق داده است و پرونده تقسیط مهریه در دادگاه تجدید نظر است او درخواست تقسیط عنوان کرده است که کارگر معسر هستم ایا من می توانم از او و شهود عقد شکایت نمایم؟ ایا این امر به عنوان تدلیس محسوب نمی شود؟

با-سلام--شوهرم-در-عقد-نامه-قید-کرده-است-که-کارمند-فروشگاه-مخابرات-است-و-اکنون-که-تقاضای-طلاق-داده-است-و-پرونده-تقسیط-مهریه--در-دادگاه-تجدید-نظر-است-او-درخواست-تقسیط-عنوان-کرده-است-که-کارگر-معسر-هستم-ایا-من-می-توانم-از-او-و-شهود-عقد-شکایت-نمایم؟-ایا-این-امر-به-عنوان-تدلیس-محسوب-نمی-شود؟
اگر بتوانید ثابت نمایید که کارمند بودن ایشان از دلایل اصلی ازدواجتان بوده می توانید شکایت تدلیس نمایید البته اگر در واقعیت اینگونه نباشد وگرنه صرف ادعا در دادگاه اعسار دلیل تدلیس نیست.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.