×

سلام پدرمن سال ۷۲ فوت کرده ومن چند سال پیش در زمینی که قبلا جزو حیاط

سلام پدرمن سال ۷۲ فوت کرده ومن چند سال پیش در زمینی که قبلا جزو حیاط وخانه پدری بود یک خانه ساختم وسند قانونی و شش دانگ آن را گرفتم حالا بقیه خانواده میخواهند همه ی اموال را از طریق قانون وانحصار وراثت تقسیم کنند ایا بقیه اعضای خانواده و قانون ارث میتوانند نسبت به خانه ی ساخته شده ی من ادعایی داشته باشند

سلام
پدرمن-سال-۷۲-فوت-کرده-ومن-چند-سال-پیش-در-زمینی-که-قبلا-جزو-حیاط-وخانه-پدری-بود-یک-خانه-ساختم-وسند-قانونی-و-شش-دانگ-آن-را-گرفتم-حالا-بقیه-خانواده-میخواهند-همه-ی-اموال-را-از-طریق-قانون-وانحصار-وراثت-تقسیم-کنند-ایا-بقیه-اعضای-خانواده-و-قانون-ارث-میتوانند-نسبت-به-خانه-ی-ساخته-شده-ی-من-ادعایی-داشته-باشند
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.