×

سلام . ما در اپارتمان یکی از هسایه ها ایجاد سر و صدا میکردن و پلیس اوم

سلام . ما در اپارتمان یکی از هسایه ها ایجاد سر و صدا میکردن و پلیس اومد من و عموم هم به همراه اون همسایه پایین رفتیم تا داستان رو حل کنبم در صورتی که ما هیچ کاره بودیم و همسایه طبقه پایینشان بودیم پلیس از من و عموم هم تعهد و اثر انگشت گرفت میخوام بدونم ایا ایجاد مشکل میکند برای استخدام در نهاد دولتی یا جزو سو پیشینه محسوب نیشود یا نه ؟ با احترام

سلام-.-ما-در-اپارتمان-یکی-از-هسایه-ها-ایجاد-سر-و-صدا-میکردن-و-پلیس-اومد-من-و-عموم-هم-به-همراه-اون-همسایه-پایین-رفتیم-تا-داستان-رو-حل-کنبم-در-صورتی-که-ما-هیچ-کاره-بودیم-و-همسایه-طبقه-پایینشان-بودیم-پلیس-از-من-و-عموم-هم-تعهد-و-اثر-انگشت-گرفت-میخوام-بدونم-ایا-ایجاد-مشکل-میکند-برای-استخدام-در-نهاد-دولتی-یا-جزو-سو-پیشینه-محسوب-نیشود-یا-نه-؟-با-احترام

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.