×

با سلام من به صورت ساعتی موقت در یکی از شعب دانشگاه آزاد مشغول به کار

با سلام من به صورت ساعتی موقت در یکی از شعب دانشگاه آزاد مشغول به کار بودم. دو تا وام گرفتم که دو نفر از کارمندان دانشگاه ضامن شدند و نامه کسر از حقوق هم به بانک زدند. بعد از 4 سال پس از اتمام قرارداد فروردین 97 از دانشگاه خارج شدم. قبل از خروج دانشگاه به دلیل نامه بانک از کن بابت هر قسط بدون توجه به اعسار ماهی یک تومان کم می کرد ولی از وقتی بیرون امدم متاسفانه اقساط هر دو وام عقب افتاده است. دانشگاه مطالبات و مزایای پایان کار من را به دو دلیل نمی دهد یکی به دلیل دستور شفاهی بازرسی و دیگری به دلیل وام ها. اداره کار هم من را مشمول قانون کار می داند. الان هم صرفا با توجه به نامه بانک دارد ماهی 800 تومان از ضامن من کم می کند. مطالبات من را هم نگه داشته است و می گوید اگر بازرس هم اجازه بدهد باید وام ها را کامل تسویه کنید تا مطالبات را بدهم. سوال من این است ایا قانونا دانشگاه می تواند بودن حکم دادگاه و صرفا به دلیل نامه بانک مطالبات من را نگه دارد؟ ایا دانشگاه می تواند مطالبات من را که عمدتا مزایا هست و نه حقوق به نفع بانک و به حسابی که بانک معرفی می کند آزاد کند تا بخشی از بدهی من تسویه شود و حقوقی نشود؟ آیا دانشگاه می تواند بدون در نظر گرفتن اعسار ضامن و بدون حکم قضایی از ضامنی که ماهی 1200 تومان حقوق دارد 800 تومان خودش راسا کم کند و به بانک بدهد؟ باتشکر

با-سلام
من-به-صورت-ساعتی-موقت-در-یکی-از-شعب-دانشگاه-آزاد-مشغول-به-کار-بودم.-دو-تا-وام-گرفتم-که-دو-نفر-از-کارمندان-دانشگاه-ضامن-شدند-و-نامه-کسر-از-حقوق-هم-به-بانک-زدند.-بعد-از-4-سال-پس-از-اتمام-قرارداد-فروردین-97--از-دانشگاه-خارج-شدم.-قبل-از-خروج--دانشگاه-به-دلیل-نامه-بانک-از-کن-بابت-هر-قسط-بدون-توجه-به-اعسار-ماهی-یک-تومان-کم-می-کرد-ولی-از-وقتی-بیرون-امدم-متاسفانه-اقساط-هر-دو-وام-عقب-افتاده-است.-دانشگاه-مطالبات-و-مزایای-پایان-کار-من-را-به-دو-دلیل-نمی-دهد-یکی-به-دلیل-دستور-شفاهی-بازرسی-و-دیگری-به-دلیل-وام-ها.-اداره-کار-هم-من-را-مشمول-قانون-کار-می-داند.--الان-هم-صرفا-با-توجه-به-نامه-بانک-دارد-ماهی-800-تومان-از-ضامن-من-کم-می-کند.-مطالبات-من-را-هم-نگه-داشته-است-و-می-گوید-اگر-بازرس-هم-اجازه-بدهد-باید-وام-ها--را-کامل-تسویه-کنید-تا-مطالبات-را-بدهم.-سوال-من-این-است-ایا-قانونا-دانشگاه-می-تواند-بودن-حکم-دادگاه-و-صرفا-به-دلیل-نامه-بانک-مطالبات-من-را-نگه-دارد؟-ایا-دانشگاه-می-تواند-مطالبات-من-را-که-عمدتا-مزایا-هست-و-نه-حقوق-به-نفع-بانک-و-به-حسابی-که-بانک-معرفی-می-کند-آزاد-کند-تا-بخشی-از-بدهی-من-تسویه-شود-و-حقوقی-نشود؟-آیا-دانشگاه-می-تواند-بدون-در-نظر-گرفتن-اعسار-ضامن-و-بدون-حکم-قضایی-از-ضامنی-که-ماهی-1200-تومان-حقوق-دارد-800-تومان-خودش-راسا-کم-کند-و-به-بانک-بدهد؟-باتشکر
وام از کدام بانک گرفته شده؟؟؟ مبلغ ؟ ضامن ها به غیر از کسری حقوق ضمانت دیگه ای دادن؟؟؟؟؟ در نامه ی کسری حقوق مبلغ کسری ذکر میشود و با تقاضای بانک ، مرجع حقوق دهنده مجبور به کسر هست باید متن کسری حقوق مطالعه شود نامه کسری حقوق می تواند مزایا را توقیف کند ولی در کل وام یا با کسری حقوق انجام میشه یا با استفاده از ضمانت ضامنین ااگر هردو انجام میشود غیر قانونی است اگر ضامنین نامه ی کسری حقوق نداشتند باید از طریق دادگاه محکوم میشدند و ابتدائا پرداخت از حقوق اشتباه است آیا علیه ضامنین طرح دعوی شده؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.