×

سلام بنده پیرو قرارداد بابت مهاجرت کاری و سرمایه گذاری به یک کشور اروپ

سلام بنده پیرو قرارداد بابت مهاجرت کاری و سرمایه گذاری به یک کشور اروپایی با یک وکیل پایه یک دادگستری که وکیل بین المللی هم هستند قرارداد منعقد نمودم.با مراجعت به کشور سوئد متوجه شدم وکیل به هیچ یک از موارد مندرج در قرارداد عمل نکرده است.بندی در قرارداد وجود دارد که اگر وکیل به تعهدات خود در قرارداد عمل نکرده باشد باید کلیه وجوه دریافتی را به موکل بازگرداند.سوال بنده این است ایشان در کشور ایران هستند آیا من می توانم طرح دعوا از کشور سوئد انجام دهم؟2.با توجه به تاریخ قرارداد که در دی ماه سال 1396 منعقد گردیده و خلف وعده ایشان در مراجعت من به کشور سوئد در مرداد سال 1397 مشخص گردید می توانم درخواست زیان های وارده را بکنم؟3.در صورت مراجعت ایشان به کشور سوئد می توانم طرح دعوا در دادگاه های این کشور نمایم؟4.قرارداد من بصورت ریالی بوده می توانم درخواست تبدیل ریال به ارز در تاریخ انعقاد قرارداد را از دادگاه داشته باشم؟ممنون میشوم اگر راهنمایی کنید.

سلام-بنده-پیرو-قرارداد-بابت-مهاجرت-کاری-و-سرمایه-گذاری-به-یک-کشور-اروپایی-با-یک-وکیل-پایه-یک-دادگستری-که-وکیل-بین-المللی-هم-هستند-قرارداد-منعقد-نمودم.با-مراجعت-به-کشور-سوئد-متوجه-شدم-وکیل-به-هیچ-یک-از-موارد-مندرج-در-قرارداد-عمل-نکرده-است.بندی-در-قرارداد-وجود-دارد-که-اگر-وکیل-به-تعهدات-خود-در-قرارداد-عمل-نکرده-باشد-باید-کلیه-وجوه-دریافتی-را-به-موکل-بازگرداند.سوال-بنده-این-است-ایشان-در-کشور-ایران-هستند-آیا-من-می-توانم-طرح-دعوا-از-کشور-سوئد-انجام-دهم؟2.با-توجه-به-تاریخ-قرارداد-که-در-دی-ماه-سال-1396-منعقد-گردیده-و-خلف-وعده-ایشان-در-مراجعت-من--به-کشور-سوئد-در-مرداد-سال-1397-مشخص-گردید-می-توانم-درخواست-زیان-های-وارده-را-بکنم؟3.در-صورت-مراجعت-ایشان-به-کشور-سوئد-می-توانم-طرح-دعوا-در-دادگاه-های-این-کشور-نمایم؟4.قرارداد-من-بصورت-ریالی-بوده-می-توانم-درخواست-تبدیل-ریال-به-ارز-در-تاریخ-انعقاد-قرارداد-را-از-دادگاه-داشته-باشم؟ممنون-میشوم-اگر-راهنمایی-کنید.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.