×

در خصوص بیمه چهار سال دوران دانشجویی دبیری که بعد از آزمایشی به استخدا

در خصوص بیمه چهار سال دوران دانشجویی دبیری که بعد از آزمایشی به استخدام آموزش و پرورش در نیامدم و رد صلاحیت شدم..آیا سوابق بیمه دوران دانشجویی را میتوانم مطالبه کنم؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.