×

آیا انجام شکایت کیفری محدودیت زمانی دارد ؟ منظور از *تاریخ اطلاع شاک

آیا انجام شکایت کیفری محدودیت زمانی دارد ؟ منظور از *تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم*چیست ؟

آیا-انجام-شکایت-کیفری-محدودیت-زمانی-دارد-؟-
منظور-از-*تاریخ-اطلاع-شاکی-از-وقوع-جرم*چیست-؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.