×

سلام زمینی خالی غیرمحدوده با قولنامه بدون مهر و امضا مشاور املاک خرید

سلام زمینی خالی غیرمحدوده با قولنامه بدون مهر و امضا مشاور املاک خریداری شده ، فروشنده در قولنامه مشکلات و مزاحمت‌های مربوط به زمین را عهده‌دار شده ، در قولنامه موقعیت دقیق و پلاک مشخص نشده و فقط در نسخ ضمیمه قولنامه نام مالکین چهار طرف زمین ذکر شده، متاسفانه شهرداری و اداره ثبت اسنادواملاک پاسخگو نیستند در اظهارنامه ارسالی فروشنده اقرار کرده که پی‌گیر دریافت سند است ولی هنوز موفق نشده حال فردی با آگاهی از بدون سند بودن مایل به خرید زمین‌ست آیا بعد از فروش ممکن است خریدار من را متشاکی قرار دهد؟ چگونه بدون نگرانی زمین را به فروش رسانم در قولنامه چه چیزی ذکر کنم که مسئولیت مشکلات زمین به عهده فروشنده قبلی باشد . آیا شخصا میتوانم با قولنامه سند دریافت کنم از کجا باید اطمینان حاصل کنم که زمین ثبت شده است یا خیر؟ و به نام چه کسی؟ چگونه زمین را به نام خود ثبت کنم؟ موقعیت دقیق زمین را از کجا استعلام کنم؟ از آنجا که این امکان هم می‌رود که مال‌غیر را خریداری کرده باشم،از کجا مال‌غیر بودن را استعلام کنم؟ اگر نیاز به تنظیم دادخواست باشد با کدام دادخواست (الزام به تنظیم سند - تفکیک - اثبات مالکیت ) دعوی را آغاز کنم ؟ اگر هر سه خواسته را در یک دادخواست همزمان عنوان کنم هزینه‌دادگستری برای هرکدام جداگانه خواهد بود یا فقط یک هزینه مالی پرداخت خواهم کرد ؟ با تشکر فراوان ...

سلام
زمینی-خالی-غیرمحدوده-با-قولنامه-بدون-مهر-و-امضا-مشاور-املاک-خریداری-شده-،
فروشنده-در-قولنامه-مشکلات-و-مزاحمت‌های-مربوط-به-زمین-را-عهده‌دار-شده-،
در-قولنامه-موقعیت-دقیق-و-پلاک-مشخص-نشده-و-فقط-در-نسخ-ضمیمه-قولنامه-نام-مالکین-چهار-طرف-زمین-ذکر-شده،
متاسفانه-شهرداری-و-اداره-ثبت-اسنادواملاک-پاسخگو-نیستند
در-اظهارنامه-ارسالی-فروشنده-اقرار-کرده-که-پی‌گیر-دریافت-سند-است-ولی-هنوز-موفق-نشده
حال-فردی-با-آگاهی-از-بدون-سند-بودن-مایل-به-خرید-زمین‌ست
آیا-بعد-از-فروش-ممکن-است-خریدار-من-را-متشاکی-قرار-دهد؟
چگونه-بدون-نگرانی-زمین-را-به-فروش-رسانم
در-قولنامه-چه-چیزی-ذکر-کنم-که-مسئولیت-مشکلات-زمین-به-عهده-فروشنده-قبلی-باشد-.
آیا-شخصا-میتوانم-با-قولنامه-سند-دریافت-کنم
از-کجا-باید-اطمینان-حاصل-کنم-که-زمین-ثبت-شده-است-یا-خیر؟-و-به-نام-چه-کسی؟
چگونه-زمین-را-به-نام-خود-ثبت-کنم؟
موقعیت-دقیق-زمین-را-از-کجا-استعلام-کنم؟
از-آنجا-که-این-امکان-هم-می‌رود-که-مال‌غیر-را-خریداری-کرده-باشم،از-کجا-مال‌غیر--بودن-را-استعلام-کنم؟
اگر-نیاز-به-تنظیم-دادخواست-باشد-با-کدام-دادخواست
(الزام-به-تنظیم-سند---تفکیک---اثبات-مالکیت-)
دعوی-را-آغاز-کنم-؟

اگر-هر-سه-خواسته-را-در-یک-دادخواست-همزمان-عنوان-کنم-هزینه‌دادگستری-برای-هرکدام-جداگانه-خواهد-بود-یا-فقط-یک-هزینه-مالی-پرداخت-خواهم-کرد-؟

با-تشکر-فراوان-...

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.